گزارش تامل برانگیز از وضعیت زندان بند۸ زندان اوین به قلم زندانی آزاد شده

129
گزارش تامل برانگیز از وضعیت زندان بند8 زندان اوین به قلم زندانی آزاد شده
گزارش تامل برانگیز از وضعیت زندان بند8 زندان اوین به قلم زندانی آزاد شده

گزارشی از وضعیت بند۸ زندان اوین از آنجائیکه بانیان فساد خود قاضی دادستان، بازپرس، رئیس، ووکیل و زندانبانان هستند.

این شکایت به نزد افکار عمومی آورده میشود اگر به لحاظ قانون وآئین نامه های داخلی سازمان زندانها به این فساد نگریسته شود میتوان موارد ذیل را برشمرد:

۱- ماده ۱۰۱ استفاده ازمحکومین برای انتظامات مطلقا ممنوع است و اجیر کردن زندانی توسط یک زندانی دیگر هم به همچنین، این درحالی است که زندانبانان در زندان اوین ازبرخی ازمحکومان پرونده فساد اقتصادی رشوه دریافت میکنند به آنها امتیازات ویژه میدهند واز انها در امورات سایر زندانیان سوُ استفاده میکنند.

مشاهده شده که زندانبانان حتی ازبعضی ازاین مفسدین اقتصادی در جهت جاسوسی واعمال فشاربرانها سواستفاده میکنند.

وکیل بندها و مسئولین اتاقها عموما از بین زندانیانی انتخاب میشوند که مطامع زندانبانان را به جا بیاورند.

مشاهده شده که زندانبانان حتی خوردوخوراک سیگار و لوازم اولیه روزانه شان را از جیب زندانیان متمول پرونده های فساد اقتصادی تامین میکنند.

این موضوع در بند۸ زندان اوین به وضوح مشاهده میشود!

۲- ماده۹۳و۹۵ آئین نامه سازمان زندانها

ارائه غذای مناسب شامل گوشت (سه وعده درهفته ومیوه فصل).

این درحالی است که وضعیت غذایی زندان اوین به حدی بد است که نه تنها دروعده های غذایی اثری از گوشت یافت نمیشود.

میوه ای هم درکارنیست بلکه غذاهای به شدت بی کیفیت در نهایت سراز سطل آشعال در میاورد.

و زندانیان مجبورند غذای مورد نیازشان را با هزینه شخصی خود از فروشگاه تهیه کنند!

۳-ماده۷۱ ارائه تخت به هر محکوم تشک بالش وپتو،ملحفه الزامی است.

این در حالی است که به علت تراکم زندانیان در اندرزگاه۸ اوین زندانیان در حسینیه وحتی در کاریدورها جاداده میشوند.

نه تنها از پتوی تمیز خبری نیست بلکه این تراکم باعث شیوع بیماری در بین آنها میشود.

برای زندانبانان اهمیتی ندارد که زندانی جدید الورود جرمش چیست؟

آیا بیماراست یاخیر؟

زندانیان همچون دام در آغل نگهداری میشوند!

۴-ماده ۱۰۱ اخذ وجه جهت ارائه خدمات درزندان از زندانی ممنوع است این درحالیست که نه تنها زندانبانان خصوصا زندانبانان شیفت شب خورد و خوراک و لوازم مورد نیاز خود را ازجیب زندانیان مفاسد اقتصادی که (متحدانشان)هستند تامین میکنند.

به علت ایجاد سیستم غلط و قلدر منشانه بند۸ زندان اوین از مسئول اتاق و مسئول اتاق از زندانی حق اتاق و حق تخت و نظافت دریافت میکند.

در این زنجیره فساد، زندانبانان بهره مند میشوند.

این زنجیره فسادبه اعمال تبعیض در بین زندانیان منجرشده است

۵-ماده۱۱۱ آئین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان مصوبه ۱۳۸۵/۹/۹و مقررات مربوط به جداسازی زندانیان نوع جرم، از این آئین نامه تنها یک اسم باقی مانده است.

زندانبانان به سلیقه خود و یا دستورات مقامات قضایی و حتی کارشناس پرونده (بازجو) زندانیان سیاسی را ازهم جدا و انها را در بندهای مختلف در بین زندانیان جرائم سرقت خفت گیری، معتاد، وکلاهبرداری نگهداری میکنند.

مشاهده شده که زندانبانان حتی از زندانیان مفاسد اقتصادی کلان و کلاهبرداران بیت المال در جهت اعمال فشار و ایجاد محدودیت علیه زندانیان سیاسی سو استفاده میکنند.

موارد فوق الذکر تنها نمونه هایی از سوء فتار و فساد در اداره زندان اوین است.

حکومت مدعی اسلام و اخلاق است.

اما افسر نگهبانش پشت میز مینشیند و لیست زندانیانی که به ملاقات شرعی باهمسر خود میروند را با جملات رکیک و تمسخرآمیز مورد خطاب قرارمی دهند و میخندند.

افسر نگهبانی به نام صادق صادقی یک نمونه از پرورش یافتگان این سیستم فاسد قضایی است که با اعمال منافی عفت عمومی و کثیف با زندانیان برخورد می‌کند.

زندانیان تنها تلاش میکنند در هنگام اعمال شنیع و منافی عفت او تنها رو برگردانده و بروند.

او با حرکات مشمئز کننده و کثیف و دور از اخلاق انسانی و اسلامی زندانیان را مورد آزار و تحقیر قرار میدهد.

مسولین زندان اوین به قصد فریبکاری نماینده حقوق بشر را به یک بند تزئین شده میبرند تا مفاسد خویش را لاپوشانی کنند و جیره خزانه اش را پرتر سازند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy