عکس روز ادامه اعتصاب کارگران فولاد اهواز در سی امین روز پیروز

15

عکس روز ادامه اعتصاب ادامه تظاهرات کارگران فولاد امروز یکشنبه ۱۸آذر۹۷ در سی‌امین روز پیروزمند خود مجددا آغاز شد.

کارگران گروه ملی صنعتی اهواز تظاهرات خود را  در مقابل مراکز دولتی شهر اهواز با فریاد هیهات هیهات ادامه دادند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy