دور جدید اعتصاب کارگران هفت تپه با آزاد نشدن اسماعیل بخشی

43

دور جدید اعتصاب کارگران هفت تپه امروز یکشنبه ۱۸آذر در پی خلف وعده و آزاد نشدن اسماعیل بخشی دوباره استارت خورد.

یکی از کارگران میگوید: به محض اینکه شنیدند دور جدید اعتصاب کارگران از روز شنبه قرار است شروع شود گفتند: اسماعیل روز شنبه آزاد میشود اما همچنان او در زندان به سر میبرد به همین دلیل کارگران در محوطه این شرکت تجمع کردند.

متن اطلاعیه کارگران نیشکر هفت تپه در مورد دور جدید اعتصاب کارگران در پی میآید:
بنام خداوند جان خرد

بازهم دروغگويي مقامات واولين دروغ بزرگ اشكار كاظمي كه ثابت ميكند او سرسپرده سهامداران است.

ديشب اقاي كاظمي باهماهنگي دادستان كل خوزستان، طي يك بخشنامه از ازادي اسماعيل بخشي در ١٧آذر خبر داد.

امروز همانطور كه انتظار ميرفت تعدادي از نمايندگان، فعالين كارگري و خانواده اسماعيل بخشي به اهواز رفتند.

صبح آنها را دست به سر كرده ودر آخر به آنها گفته شده جهت پيگيري به دادگاه انقلاب اهواز در كيانپارس مراجعه کنند.

آنجا هم به آنها گفته شده كه اسماعيل بخشي آزاد نميشود.

وجالب تر انكه پرونده اسماعيل بخشي به دادگاه انقلاب ارجاع داده شده و اين بدان معناست جرم آقاي بخشي سياسي است، اگر فرياد حق طلبي بخشي سياسي محسوب ميشود، پس بدانيد كه همه ما كارگران هفت تپه سياسي هستيم .

در همين حين اتفاق عجيبي در هفت تپه افتاد و هيئتي از طرف وزارت كار به شركت نيشكر هفت تپه آمد، واقعا متاسفيم براي اقاي كاظمي كه اينگونه با گفتن اخبار دروغ مقدمات ورود برنامه ريزي شده اين هيئت را فراهم كرد ودر عين ناباوري عده اي از افراد شناخته شده در خيانتي اشكار به نمايندگي از كارگران به ان هيئت گفته اند كه كارگران خواهان برگزاري انتخابات شوراي اسلامي كار هستند.

دل خودتان را خوش نكنيد، ما كارگران هفت تپه به هيچ وجه خواهان شوراي اسلامي كار نيستيم.

تاكي قرار است اينگونه سرنوشت ما كارگران هفت تپه بازيچه مقامات و سهامداران شود.

با وجود اين خيانت و همچنين بازي كردن با احساسات كارگران هفت تپه و بخصوص خانواده محترم بخشي از طرف اقاي كاظمي و دادستان كل.

فردا راس ساعت هشت صبح روبروي مديريت تجمع خواهيم كرد و از اين اعمال تحريك آميز و بدور از انسانيت اعلام انزجار خواهيم كرد.

درصورت آزاد نشدن بخشي وتداوم دروغگويي مسؤلين، از نظر دور نيست كه دوباره اعتصاب خود را به درب فرمانداري بكشانيم و ديگر جاي بحثي باقي نخواهد ماند.

كارگر زنداني آزاد بايد گردد

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy