دختران دانشگاه تهران بار اصلی تجمع را با حمایت از کارگران بر دوش گرفتند+ فیلم

87

امروز ۱۷آذر تجمع دانشگاه تهران بر دوش دختران دانشگاه تهران بود. دخترانی که بار اصلی تجمع را برای حمایت از کارگران با شعارهای فرزند کارگرانیم کنارشان میمانیم بر دوش گرفتند.

در پی فراخوان روزهای گذشته روز دانشجو در چند دانشگاه کشور از جمله در تهران در دانشگاه تربیت معلم دانشگاه تهران دانشگاه هنر و در تبریز و شکل گرفت.

تجمع دانشجویان دانشگاه تهران با برخورد وحشیانه نیروهای انتظامی روبرو شد. دانشجویانی که در برابر ورودی دانشگاه تهران دست به تجمع و اعتراض زدند روی زمین حلقه زده و یار دبستانی میخواندند با ورود پلیس و تهدید به جمع کردن تجمع روبرو شدند.

دانشجویان به کارشان ادامه دادند و حرفشان این بود که تجمع طبق قانون اساسی مجاز است و آنها حق جمع آوری تجمع را ندارد پلیس وارد شد و با یکی از پسران تجمع کننده درگیر شد.

دختران دانشگاه تهران وارد شد و با گفتن حق نداری به کسی دست بزنی پلیس را عقب راندند.

پس از اینکه یکی از دختران وارد شد و پشت سر او دختران دیگر به حمایت از همکلاسی خود وارد شده و اجازه برخورد با پسر دانشجو را ندادند.

دانشجویان شعار می‌دادند:  دانشجوی باغیرت حمایت حمایت.

یکی از دختران دانشگاه تهران گفت: مطمئنا این زنان هستند که باید این حکومت را سربه نیست کنند و ما باور داریم که میتوانیم اینکار مهم را انجام بدهیم. این بار بر دوش ماست به همین دلیل هم لبه تیز سرکوب روی زنان است. ما قوی هستیم!

با توجه به اینکه روز دانشجو ۱۶آذر با روز جمعه مصادف شده بود اکثر دانشجویان امروز را برای تجمع و اعتراض فراخوان داده بودند.

دانشجویان دانشگاه  فنی شماره یک تبریز، دانشگاه تربیت مدرس تهران، دانشگاه فنی و دانشگاه تهران و دانشگاه سمنان با تشکیل تریبون آزاد در دانشکده مهندسی و کامپیوتر سمنان با شعار «دانشجو بر فنا رفت اصلاحچی کربلا رفت»

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy