تحصن دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز بمناسبت ۱۶آذر- سر اومد زمستون

43

امروز ۱۶ آذر تحصن دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در دفتر ریاست دانشگاه این تحصن دانشجویی که در دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز شکل گرفته بود با اعلام موافقت و تعهد کتبی تمامی مسئولین حاضر مبنی بر برآورده شدن مطالبات دانشجویی به پایان رسید.

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز پیش از آمدن زمستان میخوانند سراومد زمستون و این نوید دهنده بهار دانشجویی و جنبشی است که تا پیروزی ادامه خواهد یافت.

تحصن دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در این تجمع که در دفتر ریاست و از روز ۱۵آذر شروع شده بود،  با خواندن سرودهای آفتابکاران، الله الله و سرود ای شهید همبستگی خود را در روز دانشجو اعلام کردند.

یکی از دانشجویان گفت:‌ تحصن دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی به دلیل عدم کفایت نظارت های قانونی در دانشگاه و اعمال سلیقه خارج دانشگاهی بر دانشجویان صورت گرفته است.

این تصمیم همچنین با عنایت به نقش اساسی دانشگاه و دانشجو در اصلاح جامعه گرفته شده است.

دانشجویی که نتواتد دانشگاهش را اصلاح کند، هیچ تاثیری بر جامعه خویش نخواهد داشت.

مطالبه های دانشجویان به شرح زیر است:

– عزل نائب رئیس دانشگاه و نماینده وزارت در دانشگاه آقای طاهری اقدم در اسرع وقت به دلیل عدم کفایت در نظارت بر اجرای بی کم و کاست قانون در دانشگاه

– تشکیل دبیرخانه هئیت نظارت بر تشکل های دانشگاه

– برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با هئیت رئیسه دانشگاه در اسرع وقت

دانشجویان تا برآورده نشدن مطالبه هایشان دفتر ریاست دانشگاه را ترک نخواهند کرد.

تنش و درگیری در روی سن دانشگاه بوکان در روز دانشجو

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy