بیانیه شورای صنفی دانشجویان اغلب دانشگاه‌های کشور بمناسبت روز دانشجو

61
بیانیه شورای صنفی دانشجویان اغلب دانشگاه‌های کشور بمناسبت روز دانشجو
بیانیه شورای صنفی دانشجویان اغلب دانشگاه‌های کشور بمناسبت روز دانشجو

بیانیه شورای صنفی دانشجویان کشور به مناسبت روز دانشجوشصت و پنج سال پیش از این، در روزهایی که جغرافیای ما عرصه‌ی تاخت و تاز قدرت‌های خارجی و متحدان و نفع‌بران داخلی‌اش قرار گرفته بود.

ارتجاع ضدمردمیِ پهلوی برای اثبات خوش‌خدمتی‌اش به اربابان آمریکاییِ خود، سه فرزند مبارز ایران را پیش پای نیکسون جنایتکار قربانی کرد و برگی خونین از تاریخ مبارزات دانشجویی رقم خورد.

امروز، در شرایطی که وارثانِ خودخوانده‌ی شانزدهم آذر، این بار در هیبت دو جناح، بیش از هر زمان دیگری کمر به سیاست‌زدایی از دانشگاه بسته‌اند و می‌کوشند تا دانشجو را به موجودی توسری‌خورده، از نظر سیاسی عقیم و گوش‌به‌فرمانِ غارتگرانِ عرصه‌ی آموزش عالی و سایر عرصه‌های زندگی اجتماعی بدل کنند.

بار دیگر بر آن شده‌ایم تا صدایی خلاف موج‌های اقتصادی و سیاسیِ حاکم بلند کنیم.

لیست شوراهای صنفی امضا کننده بیانیه فوق:

۱_ شورای‌صنفی دانشگاه تربیت مدرس

۲_ شورای صنفی دانشگاه بین المللی خمینی قزوین

۳_ شورای‌صنفی دانشگاه ملایر

۴_ شورای صنفی دانشکده نفت آبادان

۵_ شورای‌صنفی دانشگاه تهران

۶_ شورای‌صنفی دانشگاه اراک

۷_ شورای‌صنفی دانشگاه شهید مدنی تبریز

۸_ شورای‌صنفی دانشگاه نوشیروانی

۹_ شورای صنفی دانشگاه گرمسار

۱۰_ شورای‌صنفی دانشگاه نیشابور

۱۱_ شورای‌صنفی دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۲_شورای‌صنفی دانشگاه خلیج فارس

۱۳_شورای‌صنفی صنفی دانشگاه صنعتی همدان

۱۴_شورای‌صنفی دانشگاه صنعتی کرمانشاه

۱۵_ شورای‌صنفی دانشگاه بم

۱۶_ شورای‌صنفی دانشگاه صنعتی قوچان

۱۷_ شورای صنفی دانشگاه امیرکبیر

۱۸_ شورای‌صنفی دانشکده ارتباطات علامه طباطبائی

۱۹_ شورای‌ صنفی دانشکده ادبیات علامه طباطبائی

۲۰_ شورای‌صنفی دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبائی

۲۱_ شورای‌صنفی دانشگاه حکیم سبزواری

۲۲_ شورای‌صنفی دانشگاه شهرکرد

۲۳_ شورای‌صنفی دانشگاه بیرجند

۲۴_شورای‌صنفی دانشکده خوانسار

۲۵_ شورای‌صنفی دانشگاه بوعلی همدان

۲۶_ شورای‌صنفی دانشگاه لرستان

۲۷_شورای‌صنفی دانشگاه فسا

۲۸_ شورای‌صنفی دانشگاه دامغان

۲۹_ شورای‌صنفی دانشگاه الزهرا

۳۰_ شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف

۳۱_ شورای‌صنفی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

۳۲_ شورای‌صنفی دانشگاه تفرش

۳۳_ شورای‌صنفی دانشگاه کاشان

۳۴_ شورای‌صنفی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۳۵_ شورای صنفی دانشگاه علم و صنعت

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy