اولین زن سیاه پوستی که در بریتانیا پروفسور تاریخ شد

35
اولین زن سیاه پوستی که در بریتانیا پروفسور تاریخ شده است
اولین زن سیاه پوستی که در بریتانیا پروفسور تاریخ شده است

اولین زن سیاه پوستی که در بریتانیا پروفسور تاریخ شده است ابراز امیدواری کرده که “اولین نفربرای مدتی طولانی نباشد.” اولیوت اوتل ماه گذشته توانست کرسی پروفسوری تاریخ در دانشگاه باث اسپا را بدست آورد. الیوت می گوید: “موانع ساختاری سبب می شود که افرادی مانند من و از دیگر اقلیت های نژادی نتوانند پله های ترقی را برای بدست آوردن بعضی مدارج طی کنند.”

الیوت اتل بعد از آن که در فهرست ۱۰۰ زن موفق سال ۲۰۱۸ بی بی سی از او نام برده شد در مصاحبه با بی بی سی گفت که “افرادی مانند من باید خیلی سخت کوش باشند و خیلی سخت ترکار کنند.”

الیوت تنها زن سیاه‌پوست در شمار ۱۰۰ پروفسور تاریخ بریتانیا است.

یک بررسی انجمن سلطنتی تاریخ‌دانان بریتانیا که اخیرا صورت گرفته نشان می دهد که ۹۴ در صد از استادان این رشته سفید پوستان بریتانیایی هستند.

همزمان بررسی دیگری نشان می دهد که یک نفر از هر تاریخ‌دان سیاهپوست و دیگر اقلیت های نژادی در این بررسی گفته اند که آشکارا مورد تبعیض و آزار نژادی، قومی قرارگرفته اند.پروفسور اتل می گوید: “به طور کلی ترقی در جامعه دانشگاهیان بسیار سخت و برای اقلیت ها حتی سخت تراست. تاریخ‌دانان یک جامعه بسته و به هم پیوسته دارند بنابر این جای تعجب ندارد که دو سیاهپوست، مردی که دو سال پیش کرسی گرفت و الان هم من توانستیم وارد آن بشویم.”

پروفسور اتل که کامرونی‌الاصل است در رشته ژئوپولتیک و حافظه جمعی بالاخص در رابطه با تاریخ استعمار فرانسه و بریتانیا تخصص دارد. او دارای مدرک دکترا از دانشگاه سوربن در پاریس است و کتاب هایی در زمینه برده‌داری، فمینیسم و سیاست نوشته است.

پژوهش های انجمن سلطنتی تاریخ‌دانان می‌گوید که نبود تنوع تاثیر زیادی بر”کیفیت آموزش، یادگیری و تحقیقات تاریخی در بریتانیا داشته است.”

این انجمن رهنمودهایی برای بهتر شدن سیستم آموزشی به دست داده و در گزارشی می‌گوید: “تحقیقات اخیر در تاریخ سیاهپوستان، تاریخ مهاجرت، نژاد و تاریخ امپریالیسم و استعمارزدایی آگاهی و درک ما از گذشته بریتانیا و اروپا را تغییر داده است”.

گزارش انجمن تاریخ‌دانان سپس خواستار “از میان برداشتن تبعیض قومی نژادی شده است اما به گفته پروفسور اتل نشانه های مثبتی به چشم می خورد و ما شاهد تغییراتی هستیم که در این زمینه آغاز شده است”

او می افزاید: “ما دارای ده دانشجوی سیاهپوست در رشته دکترای تاریخ هستیم. آن ها سرسختانه برای هدف خود تلاش می کنند .ما منتظر نیستیم که دیگران به ما ترفیع بدهند، ما برای گرفتن آن سخت تلاش می کنیم.”

پروژه تاریخ‌دانان جوان، یک سازمان غیردولتی که توسط جوانان اداره می شود از نشانه های مثبتی است که پروفسوراتل به آن اشاره می کند. یکی از وظایف این سازمان حمایت از تاریخ‌دانان جوان آفریقایی و کارائیبی است.

اتل معتقد است که به مردان و زنان سیاهپوست و دیگر اقلیت ها باید فرصت بیشتری داده شود زیرا دارای توانایی های همسان با سفیدپوستان هستند و می افزاید: “من خیلی سخت کوشیدم و برای پیشرفت جدیت کردم. من یک زن هستم. مردان سریع تر می توانند پیشرفت کنند”.

الیوت اتل ابراز امیدواری کرد که دیگران هم سختکوشی او را سرمشق قراردهند: “ما دارای هوش، توانایی و قدرت هستیم. دانشجویان رویاهای خود را دنبال کنید. واقع‌گرا باشید اما برای تحقق رویاهایتان تلاش کنید. می‌توانید موفق شوید.”

اتل افزود: “من می خواهم به زنانی مانند خودم نشان دهم که می توان موفق شد. من زنی با قدرت خارق‌العاده نیستم.”

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy