تنش و درگیری در روز دانشجو در دانشگاه پیام نور بوکان + فیلم

175

روز پنجشنبه ۹۷۰۹۱۵ در دانشگاه پیام نور بوکان مراسمی به مناسبت روز دانشجو برگزار شد.

این مراسم نهایتا به دلیل دخالت حراست و عناصر اطلاعاتی به درگیری و تنش کشیده شد.

در حالیکه دانشجویان روی صندلیهای خود نشسته بودند روی سن کتک کاری و بزن بزن درگرفت.

تنش در دانشگاه‌های کشور مجددا آعاز شده است.

این تنش با حمایت دانشجویان از کارگران هفت تپه و کارگران فولاد اهواز شروع شد .

دانشجویان نوشیروانی بابل چندین روز در تجمع و تحصن بودند.

دانشجویان هنر تهران چندین روز در اعتراض و تجمع بودند

تجمع دانشجویان سهند تبریز

اوج تظاهرات دانشجویی در داانشگاه پلی تکنیک تهران بود.

دانشجویان به مناسبت روز دانشجو دست  به تجمع اعتراضی زدند و خواستار آزادی کارگران، معلمان و دانشجویان زندانی شدند. بنابر گزارش منابع دانشجویی، این تجمعات منجر به درگیری با نیروهای بسیج شد.

دانشجویان شجاع با شعار « پول ما چی شده خرج بسیجی شده» جواب این عده بسیجی و به طور کلی مدعیان اصلاح طلبی و اصولگرایی را با هم دادند. درگیری بین دانشجویان و نیروهای بسیج به جراحت برخی از دانشجویان انجامید.

دانشجویان در این تجمع علاوه بر شعار « پول ما چی شده خرج بسیجی شده» بانگ «نصر من الله و فتح قریب مرگ بر این دولت مردم فریب» سردادندکه این روزها در تظاهرات کارگران گروه ملی فولاد داده می‌شود.

دانشجویان همچنین شعار می‌دادند«کارگر زندانی آزاد باید گردد» و « معلم زندانی آزاد باید گردد»

پیروز باد ۱۶آذر روز دانشجو، روز آزادگی و نماد آزادیخواهی دانشجویانزنده است 

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy