تجمع دانشجویان علوم‌اجتماعی در اعتراض به حضور ماموران وزارت اطلاعات

32
تجمع دانشجویان علوم‌اجتماعی در اعتراض به حضور ماموران وزارت اطلاعات
تجمع دانشجویان علوم‌اجتماعی در اعتراض به حضور ماموران وزارت اطلاعات

دانشجویان علوم‌اجتماعی در اعتراض به حضور ماموران وزارت اطلاعات در ساعت اداری در محیط دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

دانشجویان علوم‌اجتماعی میگویند: این حضور برای ایجاد رعب و وحشت و با تهدید به جلب دانشجویان است.

امروز رییس حراست دانشگاه علامه به یکی از دانشجویان دانشگاه ( از فعالین صنفی و دبیر سابق شورا صنفی دانشگاه) اطلاع داده بودند که در دانشکده علوم اجتماعی صحبتی با هم داشته باشند، و باتوجه به تماس هایی که در طول امروز با رئیس حراست دانشگاه صورت گرفته بود قرار براین بود که ایشان در ساعت ۳ در دانشکده حضور پیدا کنند.

حراست دانشکده این خبر را به دانشجوی‌ مذکور اعلام میکند و محل دیدار را دفتر رییس حراست دانشکده اعلام می کند، دانشجو در ساعت تعیین شده در دفتر حضور پیدا می کند اما در کمال تعجب به جای رئیس حراست، فردی که خود را مامور ابلاغ احضاریه دفتر پیگیری وزارت اطلاعات معرفی کرده بود در دفتر حراست حضور داشته است!

در حال حاضر باتوجه به نگرانی هایی که از طرف دانشجویان نسبت به حضور ماموران امنیتی در دانشکده وجود داشت، و نسبت به اینکه حضور نهادهای امنیتی ساحت دانشکده را مورد تهدید قرار می دهند، جمعی از دانشجویان تصمیم بر این گرفتند که در جلسه ای با رئیس دانشکده خواسته ی دانشجویان مبنی بر پاسخ گویی دانشگاه و رییس حراست دانشگاه را به رییس دانشکده ابلاغ کنند.

در این جلسه رییس دانشکده اذعان داشتند که هیچ اطلاعی از حضور مامور ابلاغیه در دفتر حراست دانشکده ندارند و ببان کردند که به صورت فوری با رییس حراست تماس می گرند. همچنین در جلسه پیرو صحبتهای انجام شده قرار بر این گذاشته شد که اطلاعات لازم در این خصوص رو در لابی دانشکده به دانشجویان توضیح دهند و در قبال حضور نهادهای امنیتی‌ در داخل دانشکده و در دفتر حراست پاسخ گو باشند که حضور این نهادها تنها موجب متشنج کردن فضای داخل دانشکده شده است.

همچنین تاکید می کنیم که دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی در حال حاضر منتظر پاسخ گویی مسئولین دانشگاه هستند.

تاکید میکنیم که پاسخ گویی باید در ساحت دانشکده و در مقابل حضور دانشجویان باشد چرا که چنین مسئله ای‌ مرتبط‌ با تمام دانشجویان و فضای اداری و آموزشی دانشکده می باشد.

دانشجویان علوم‌اجتماعی اعلام میکنند که حضور این نهادها و تهدیدهای صورت گرفته همچنان که از دی ماه و قبل تر ها نتوانسته اند موجب خفه کردن صدای فعالان صنفی باشند این بار نیز چنین تهدیدهایی نخواهند توانست صدای حق طلبی دانشجویان را خفه کنند و و نخواهند توانست که موجب بازداشتن ما از فعالیت های قانونی مان برای به احقاق حقوقمان باشند.

صدای اعتراض ما دانشجویان خفه شدنی نیست.

با نزدیکتر شدن روز دانشجو فعالیت دانشجویان بیشتر میشود.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy