تجمع اعتراضی دانشجویان نوشیروانی بابل در حمایت از زندانیان کارگر، معلم و دانشجو + فیلم

37

صبح امروز سه شنبه ۱۳ آذر ماه، تجمع اعتراضی دانشجویان نوشیروانی در اعتراض ناکارآمدی های موجود در کشور و به مناسبت روز دانشجو، در محوطه این دانشگاه تشکیل شد. در این تجمع اعتراضی دانشجویان نوشیروانی با خواندن یار دبستانی همبستگی خود را با دانشجویان معلمان و کارگران ابراز داشتند.

در دستنوشته‌هایی که در دست دانشجویان بود، این نوشته ها به چشم میخورد:

دانشگاه زنده است

سرکوب دانشجویان را متوقف کنید

دانشجو می میرد، ذلت نمی پذیرد.

دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل در روزهای قبل نیز تجمع و تحصن در اعتراض به سرکوب برگزار کرده و حمایت خود را از کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز همراه با خواسته های صنفی خود از پولی سازی دانشگاه گرفته تا…. اعلام کرده بودند.

تجمع روزهای قبل دانشجویان نوشیروانی بابل با دخالت نیروهای امنیتی و تهدید خانواده دانشجویان و ایجاد رعب و وحشت و اقدام به دستگیری دانشجویان نوشیروانی بابل موقتا پایان یافته بود اما امروز مجدد در آستانه روز دانشجو اعتراضات دانشجویان پرشورتر از هر سال سر برداشته است.

امروز دانشجویان پلی تکنیک تهران نیز در حمایت از معلمان زندانی دانشجویان زندانی و کارگران زندانی تجمع اعتراضی برگزار کرده و با بسیج دانشگاه درگیر شدند.

دانشجویان شعار میدادند توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy