تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز

65

اعتراض دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز به بی توجهی به خواسته های دانشجویان

صبح امروز سه شنبه ۱۳ آذر ماه، دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند در تبریز در اعتراض به پاسخ منفی کارگزاران دانشگاه به مطالبات دانشجویان، دست به اعتراض زده و سینی های غذای خود را روی زمین چیدند.

ایسنا با تایید تجمع اعتراضی دانشحویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز نوشت: امروز سه شنبه ۱۳ آذر، جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز در اعتراض به کیفیت غذا در محوطه این دانشگاه تجمع کردند.

دانشجویان معترض، علت اصلی تجمعشان را بی‌کیفیتی غذای ارائه شده و پاسخگو نبودن مسئولان نسبت به مطالبات برحق دانشجویان عنوان کردند.

با نزدیکتر شدن ایام روز دانشجو دانشجویان دانشگاه‌های مختلف تجمعاتی را در اعتراض به سرکوب گسترده برگزار میکنند.

عمده خواسته‌های دانشجویان آزادی زندانیان سیاسی کارگر و معلم و دانشحو، میباشد که تا کنون تجمع علاوه بر دانشگاه سهند تبریز در دانشگاه رازی کرمانشاه، علامه تهران،دانشگاه پلی‌تکنیک تهران که به درگیری با بسیج انجامید، نوشیروانی بابل، دانشگاه هنر تهران و … در اعتراض به حقوق حقه مردم صورت گرفته است.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy