شکنجه، پلیدترین رفتارغیرانسانی نسبت به زندانیان – بیانیه وکلای دادگستری

29
شکنجه، پلیدترین رفتارغیرانسانی نسبت به زندانیان - بیانیه وکلای دادگستری
شکنجه، پلیدترین رفتارغیرانسانی نسبت به زندانیان - بیانیه وکلای دادگستری

بیانیه وکلای دادگستری درباره شکنجه و ضرب و شتم زندانیان هفت تپه.

با توجه به اخبار نگران کننده از وضعیت کارگران بازداشتی که حاکی از ضرب و شتم آنهاست، امروز جمعی از وکلای دادگستری ضرب و شتم این فعالان کارگری را محکوم کردند.

وکلای دادگستری در بیانیه‌ای که منتشر کردند، خواستار حفظ حقوق انسانی بازداشت‌شدگان از جمله اسماعیل بخشی و علی نجاتی و سایر کارگران بازداشتی هستند.

در بیانیه وکلای دادگستری از جمله آمده است:

«رعایت کرامت ذاتی انسان برای دولت، قوه قضاییه و تمامی نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی یک تکلیف بنیادین محسوب می‌شود که هم آمرین و هم ماموران در تمام رده‌ها مکلف به حفظ حقوق انسانی بازداشت‌شدگان از جمله جناب اسماعیل بخشی و علی نجاتی و سایر کارگران بازداشتی هستند.»

در ارتباط با خبر ضرب و شتم آقای اسماعیل بخشی در بیانیه حقوق‌دانان آمده‌است که :

«شکنجه، پلیدترین رفتار غیرانسانی است که نسبت به بازداشتی صورت می‌گیرد و تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی، قوانین و مقررات داخلی ، مبانی دینی، اصول حقوقی و انسانی بطور کامل آن را محکوم می‌نمایند.»

در قسمت پایانی این بیانیه آمده است:  «اعتراض کارگران هفت تپه مشروع ،قانونی و انسانی است.

آنها خواستار دریافت دسترنج خود و پایان دادن به ظلم و ستم موجود در وضعیت شغلی و کاری خود هستند.

ما جمعی از وکلای دادگستری ایران هر نوع بدرفتاری و شکنجه‌ آقای اسماعیل بخشی و سایر کارگران بازداشتی را نشان از عجز، فلاکت، ظلم و ستم می‌دانیم و خلاف تمامی اصول انسانی، حقوقی، شرعی و قانونی است و خواستار پایان دادن فوری به چنین اعمال غیر انسانی نسبت به بازداشت شدگان و آزادی تمامی کارگران بازداشتی هستیم و تعقیب کیفری شکنجه گران از هر رده و مقامی را داریم.»

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy