حمایت دانشجویان زنجان وهنر از کارگران گروه ملی فولاد اهواز و کارگران هفت تپه

62

حمایت دانشجویان زنجان وهنر در روزهای اخیر نشانگر فعالتر شدن دانشجویان با نزدیکتر شدن به روز دانشجو است.

دانشجویان دانشگاه هنر تهران برای چندمین بار حمایت خود را از کارگران هفت تپه و فولاد اهواز با برگزار تجمع اعلام کردند. این تجمع که امروز یکشنبه ۱۱آذر۹۷ نیز با شعارهای فرزند کارگرانیم کنارشان میمانیم شکل گرفت.

همچنین روز گذشته شنبه ۱۰ آذر جمعی از دانشجویان دانشگاه یزد در ایام نزدیک به روز دانشجو در یک حرکت اعتراضی سینی‌های غذای خود را وسط سلف بر زمین گذاشتند.

آنها با اعتصاب غذا از خوردن غذای سلف دانشگاه خودداری کردند.

روز چهارشنبه ۷آذرماه ۹۷  نیز حمایت و همبستگی دانشجویان زنجان از کارگران  با برگزاری یک تجمع اعتراضی در این دانشگاه برگزار شد!

دانشجویان زنجان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته بود به هر کجا که نشان ز ثروت است ز حاصل تلاش کارگر است.
نان کار آزادی
فرزند کارگرانیم کنارشان میمانیم
ما دانشجویان با کارگران هفت تپه و هپکو اراک اعلام همبستگی میکنیم
نان کار آزادی
کارگران زندانی را آزاد کنید
دانشجو کارگر معلم اتحاد اتحاد

در صورت تمایل لینکهای مشابه را کلیک کنید

 

همبستگی دانشجویان دانشگاه هنر با کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز

تحصن آرام دانشجویان دانشگاه صنعتی بابل با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد

دانشجویان متحصن دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در اعتراض بر روی زمین نشستند

حمایت دانشجویان از کارگران هفت‌تپه، از هفت‌تپه تا تهران زحمتکشان در زندان

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy