بیانیه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل درپاسخ به حمایت از دانشجویان
بیانیه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل درپاسخ به حمایت از دانشجویان

بیانیه شورای صنفی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در پاسخ به حمایت دانشجویان، فعالین و شوراهای صنفی دانشگاه های سراسر کشور صادر شد. دانشجویان در بیانیه خود نوشتند:

به نام خدا

در روزهايی که فعالیت صنفی با محدودیت‌های فراوانی روبروست و بهای ایستادگی برای حقوق دانشجویان، مواجهه با برخورد های ناروا و امنیتی نهادهای مسئول است لزوم اتحاد و همراهی دانشجویان برای پیگیری و احقاق حقوق مسلّم یکدیگر، بیش از پیش نمایان می‌شود.

نمود این اتحاد و همدلی، حمایت دلگرم‌کننده‌ی دانشجویان، فعالین و شوراهای صنفی دانشگاه‌های سراسر کشور از کنش جمعی و اعتراض صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی است که در میان فشارها و تهدیدهایی که با آن‌ها روبرو شدیم، امیدبخش دل‌های ما در راه پیگیری مطالبات برحق صنفی خود بود.

بدین ‌جهت، شورای صنفی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به نمایندگی از دانشجویان این دانشگاه، مراتب سپاس و قدردانی خود را از دانشجویان آگاه، فعالین بیدار و شوراهای متعهد و همدلی که در این مسیر پرحادثه، هم‌راه و پشتیبانمان بوده و هستند اعلام می‌دارد.

امیدواریم در سایه همراهی دانشجویان و اتحاد بیش از پیش شوراهای صنفی دانشگاه‌های سراسر کشور، شاهد آینده‌ای روشن برای دانشگاه و دانشجو باشیم.

که یکی چراغ روشن ز هزار مرده بهتر

که به است یک قد خوش به هزار قامت کوز

یادآوری میشود صبح روز اول آذر۹۷ تحصن آرام دانشجویان دانشگاه صنعتی بابل با دخالت پلیس و بسیج به خشونت کشیده شد.

اول آذر سومین روز تحصن دانشجویان نوشیروانی بابل بود. که با هجوم پلیس ویژه خیابان شریعتی از میدان اوقاف تا میدان حمزه بسته شد.

شورای صنفی دانشگاه صنعتی بابل ضمن فراخوانی که برای خواسته های صنفی خود داده بودند از کارگران هفت تپه و کارگران گروه ملی فولاد اهواز حمایت کرده بودند.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy