سندیکای کارگران شرکت واحد خواستار آزادی فوری اسماعیل بخشی نماینده کارگران شد

56
سندیکای کارگران شرکت واحد خواستار آزادی فوری اسماعیل بخشی نماینده کارگران شد
سندیکای کارگران شرکت واحد خواستار آزادی فوری اسماعیل بخشی نماینده کارگران شد

در پی بازداشت و ضرب و شتم آقای اسماعیل بخشی نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با صدور اطلاعیه‌ای این عمل را محکوم کرده و خواستار آزادی بی‌قید و شرط اسماعیل بخشی و سایر بازداشت‌شدگان شده است.

متن اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران:

بر اساس اخبار موثق واصله، نیروهای امنیتی اسماعیل بخشی نماینده کارگران را مورد ضرب و شتم شدید قرار داده‌اند و مشخصا از ناحیه صورت ضرباتی به وی وارده شده که صورتش را کبود و متورم کرده است.

اسماعیل بخشی همچنین چند روز قبل پس از اینکه دچار خونریزی شدید معده شده، تحت مراقبت نیروهای امنیتی به بیمارستان منتقل و بستری شده است.

گزارش واصله حاکی از آن است که اسماعیل بخشی در روزهای بستری، در یک بیمارستان امنیتی در اهواز بستری بوده است.

بنا به اخبار رسیده، پس از بستری شدن، به جای تبدیل قرار بازداشت و صدور دستور آزادی، اسماعیل بخشی را دوباره به محل بازداشت منتقل کرده‌اند.

در ساعات اخیر مشاهده شده که برخی یا به علت بی اطلاعی یا با انگیزه‌های دیگر یا برخی به این علت که اسماعیل با خانواده تماس تلفنی داشته است، خبر ضرب و شتم اسماعیل را تکذیب کرده‌اند که بدینوسیله ما ضمن تایید خبر مذکور و اظهار نگرانی درباره وضعیت وی، برخوردهای انجام شده با اسماعیل بخشی را محکوم می‌کنیم.

بنابر اخبار رسیده، نیروهای امنیتی برای مقابله با اعتراضات کارگران هفت‌تپه، بمنظور ارعاب و سرکوب نمایندگان کارگران، با آزار و اذیت روحی و ضرب و شتم جسمی، تلاش کرده‌اند اتهامات واهی امنیتی مدنظر خود را به اسماعیل بخشی تحمیل کنند و [اسماعیل]بخشی به دلیل مقاومت در برابر توطئه طرح ریزی شده که با ضرب و شتم شدید همراه بوده، قاطعانه از مطالبات کارگران هفت‌تپه دفاع کرده است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بار دیگر ضرب و شتم و اعمال خشونت بر اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تپه را قویا محکوم می‌کند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط ایشان می‌باشد.

همچنین تمامی پرونده‌های قضایی گشوده شده برای سایر نمایندگان کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه باید بسته و منع تعقب این نمایندگان صادر گردد.

البته کارگران نیشکر هفت‌تپه به درستی و با اتحاد و اعتصاب، برای آزادی اسماعیل بخشی و تحقق دیگر خواسته‌های خود دست از اعتراض برحق خود برنداشته‌اند.

اعتصاب و اعتراض حق مسلم کارگران است و هیچ کارگری نباید به دلیل اعتصاب و اعتراض صنفی بازداشت، زندانی و مورد ضرب و شتم، آزار، تعقیب، بازداشت و یا شکنجه قرار گیرد.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy