بانک مرکزی عراق از بانک‌ها و صرافی‌ها خواست به مسافران ایران دلار نفروشند

50
بانک مرکزی عراق از بانک‌ها و صرافی‌ها خواست به مسافران ایران دلار نفروشند
بانک مرکزی عراق از بانک‌ها و صرافی‌ها خواست به مسافران ایران دلار نفروشند

بانک مرکزی عراق از بانک‌ها و صرافی‌ها خود با بخشنامه‌ای می‌خواهد به مسافران به ایران دلار نفروشند

در این بخش‌‌نامه آمده است: «برپایه دستور العمل ماه سپتامبر گذشته وزارت امور خارجه، ارز دلار از مبادلات تجاری میان عراق و ایران حذف می‌شود».

بانک مرکزی عراق همچنین خواستار آن شده تا از مسافران به ایران، ارزی غیر از دلار آمریکا فروخته شود.

سپتامبر گذشته یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق به خبرگزاری مهر گفته بود که دلار، از مبادلات تجاری میان بغداد و تهران حدف شده و یورو، ریال ایرانی و دینار عراقی، جایگزین آن خواهد شد.

به گفته مسئولان ایرانی، حجم مبادلات تجاری میان ایران و عراق، به هشت میلیارد دلار رسیده، در حالی که حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران اعلام کرده که می‌خواهد حجم مبادلات تجاری میان دو کشور را به ۲۰ میلیارد دلار برساند.

یاد‌آوری میشود روز ۶آذر امسال عراق دستور مصادره اموال بانکهای ایران بانک سینا و گروه بهمن ایران را صادر کرد.

مصادره اموال بانکهای ایران در جهت سیاست  تحریم ایران از طرف آمریکا صورت گرفته است.

این اقدام طبق قانون مبارزە با تروریزم و پولشویی با شمارە «٣٩» سال ٢٠١٥ و سیستم تعلیق پول تروریستها با شمارە«۵» سال ٢٠١٦ و بنابە قانونی کە بە هیئت دادە شدە در نشست اضطراری پنجم خود در روز ١/١١/٢٠١٨ تصمیم توقیف پول گروه‌های تروریستی بە ترتیب زیر دادە شدە است.

١: منحل کردن قانون شمارە ٦٥ سال ٢٠١٨ کە در نشست چهارم روز ٢٤/١٠/٢٠١٨دادە شدە و بە شمارە ش. ز.ل/./اعمام/ ٣٧٣٧٥ در تاریخ ٢٤.١٠.٢٠١٨

٢: تعلیق پول انتقال دادە شدە و انتقال دادە نشدە و منابع تامین اقتصادی گروههای در زیرڤنام بردە شدە:

الف: سینا بانک

ب: بهمن گروپ

پ: همەی راههای اختصاصی اجرایی شدن تحریمهای بازرگانی و فعالیتهای شعبە عراق بانک پارسیان بە بانک مرکزی عراق ارجاع دادە شود.

ت: این فرمان بایستی بە همەی وزارتخانەها، سازەهای اقتصادی و دارایی مربوط بە این موضوع فرستادە شود در راستای اعـمال راهکارهای مناسب برای موضوعات بحث شدە است.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy