عباس واحدیان تحت بازجویی‌ شدید به اتهام اقدام علیه امنیت و براندازی

86
عباس واحدیان تحت بازجویی‌ شدید به اتهام اقدام علیه امنیت و براندازی
عباس واحدیان تحت بازجویی‌ شدید به اتهام اقدام علیه امنیت و براندازی

روز ۳۰ آبانماه ۹۷ بعد از گذشت، ۴۲ روز بی خبری! مطلع شدیم عباس واحدیان شاهرودی تحت بازجویی های شدید بوده و هم اکنون او را به اتهام اقدام علیه امنیت و براندازی به دادگاه بردند!

هنگامه واحدیان شاهرودی دختر آقای عباس واحدیان پس از دیدن عکس پدرش با دستبند و پابند نوشت: درم گویا اختلاس گر بود یا از دید آقایان بهتر از رعیت زمین خوار که اینگونه به زنجیرش کشیدند.

خوشحالم که اینگونه از قلم و اندیشه ات میترسند ولی آنقدر ناتوانند که نمیتوانند روح و انديشه بزرگت را به اسارت بگیرند.

شاید تو سلطان قلم بودی که اینگونه از ترسشان به زنجیرت کشیدند!!!

احساس غرور کردم از اینهمه شجاعت و آزادگی ات خوشحالم که پدری همچون تو دارم.

موقعی که گفتم اجازه بده من پیش بازپرس بروم و ازش خواهش کنم و بگویم تو بی گناه هستی گفتی سرت رو بالا بگیر دختر من از هیچکس خواهش نمیکند.

خدا را شکر که توانستی از پس این مزدوران به خوبی برآیی، آزادی همان گوهر ارزشمندی است که هیچ دیکتاتوری آنرا به راحتی به مردمش نمی بخشد.

وقتی سوارت میکردند که تو را ببرند گفتی از همه مردمی که حمایتم کردند تشکر کن و بگو میدانستم که تلاشهایم بی نتیجه نبوده است.

من هم اینجا هم از طرف شما و هم از طرف خودم از تک تک کسانی که کنارمان بودند تشکر میکنم.

عباس واحدیان شاهرودی روز نوزدهم مهر ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی در خانه اش در مشهد بازداشت شد.

از این معلم تا روز ۳۰ آبان که تصاویری از وی با پابند و دستبند رسانه‌ای شد، خانواده‌اش هیچ اطلاعی از او نداشتند.

هنگامه دختر آقای واحدیان به کمپین گفت اتهامات پدرش معلوم نیست و هیچ نهادی مسئولیت بازداشت او را به عهده نمی‌گیرد.

خانم واحدیان روز ۲۲ آبان گفت: « در آخرین لحظه آقای واحدیان پیامی به دوستش داده که اطلاعات دم در است ولی با مرکز اطلاعات بارها تماس گرفتم می‌گویند پدرت اینجا نیست، نیروی انتظامی هم می‌گوید ما دستگیر نکردیم و خبر نداریم و دادستانی و دادگاه انقلاب هم می‌گویند ما دستور بازداشتش را صادر نکردیم.»

بالاخره پس از بیش از یکماه اطلاعات مشهد از بازداشت این معلم خبر داد.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy