اروپا نمی‌خواهد یا نمی‌تواند سازوکار اروپایی را به سرانجام برساند

68
اروپا نمی‌خواهد یا نمی‌تواند سازوکار اروپایی را به سرانجام برساند؟
۵ماه بعد از خروج آمریکا از برجام، برجام اروپایی که قرار بود جایگزین برجام گردد، وضعیت مبهمی دارد و شاخص آن هم بستهٔ اروپا یا سازوکار اروپایی است که پس از مدتها انتظار، هیچ حاصلی نداشته و هم در درون رژیم و هم در روابط بین‌المللی زیر سؤال قرار دارد.
سازوکار اروپایی یا کانال مالی اروپا نه تنها دردی از دردهای بیدرمان حکومت دوا نکرد بلکه اینک موضوعی برای جنگ و دعوا بین جناحین شده است.
کریمی قدوسی، از اعضای کمیسیون امنیت مجلس، به دولت روحانی حمله کرد و گفت:
«اتحادیه اروپا به جز صدور یک بیانیه آن هم بعد از ۵ماه پس از خروج آمریکا از برجام هیچ اقدام و بسته دیگری به ظریف و تیم وزارت‌خارجه و شخص روحانی تحویل نداده است».
ظریف هم ضمن حمله به اتحادیهٔ اروپا گفت آنها هنوز حاضر نیستند برای ماندن در برجام هزینه سیاسی بدهند.
سازوکار اروپایی از حرف تا عمل
سازوکار اروپایی نه تنها هیچ پیشرفتی طی این مدت نداشته، بلکه حتی رو به قهقرا رفته است.
در ۱۵مردادماه گذشته روحانی گفت: «اروپایی‌ها از نظر سیاسی سنگ‌تمام گذاشتند، موضعگیری کردند، حرف زدند و مقررات وضع کردند و به صراحت کار آمریکا را غیرقابل قبول دانستند». اما تمام حرفهای روحانی تنها لفاظی بوده و به‌طور عملی کاری صورت نگرفته کما این‌که خود روحانی در ادامه گفت که آنها «در مقام عمل باید برنامه‌ریزی کنند که چگونه می‌خواهند خروج آمریکا را جبران کنند».
الان سه ماه  از آن روزگذشته همه شاهد هستند که دست‌اندرکاران این قضیه چطور حرف می‌زنند.
ظریف الآن می‌گوید:‌ «اتحادیهٔ اروپا هنوز حاضر نیست برای ماندن در برجام هزینه سیاسی بدهد».
عراقچی معاون ظریف که در حال حاضر برای سفری یک‌روزه به رم رفته گفت ما به تعهداتمان در چارچوب برجام عمل کرده‌ایم و از اتحادیه اروپا انتظار داریم در کنار عمل به تعهدات سیاسی به تعهدات اقتصادی خود در برجام عمل کند چرا که تاکنون اقدامات اتحادیه اروپایی هنوز به‌ راه‌حل‌های عملیاتی منجر نشده است».
آمریکا که تا‌به‌حال نسبت به سازوکار اروپایی بی‌اعتنایی نشان می‌داد، از طریق برایان هوک تهدید کرده که بانکها و کمپانی‌های اروپایی که برای ادامه تجارت با ایران به سازوکار ویژه اتحادیه اروپا متوسل شوند «خطر تحریم‌های تازه آمریکا» را به‌جان می‌خرند.
رویتر روز گذشته به‌نقل از هوک نوشت: «بانک‌ها و کمپانی‌های اروپایی می‌دانند که ما در اجرای تحریم‌ها علیه این رژیم سفاک و خشن، بسیار جدی هستیم».
در همین رابطه تضادهای ظرف و مقدمات راه‌حلهای عملیاتی سازوکار اروپایی، یعنی باز کردن دفتر این سازوکار در یکی از کشورهای اروپایی حل نشده و هیچ کشوری حاضر نیست این دفتر در خاک آن کشور تأسیس شود.
اینک سؤال جدی این است که علت این‌که اروپا اقدام جدی نمی‌کند، چیست؟
علت، ترس از تحریم‌ها هست، ولی این همهٔ مسأله نیست؛ هم‌چنان که تحریمها در داخل کشور بر مبنای عوامل داخلی است که می‌توانند مؤثر باشند، در روابط و مناسبات خارجی، انزوای رژیم هم بر مبنای وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران می‌تواند اثرگذار باشد.
هر وقت که راجع به انزوای بین‌المللی رژیم یا به محاق رفتن سیاست مماشات صحبت می‌کنیم، باید توجه داشت که اینها صرفاً شرط هستند و مبنا عامل درونی یعنی وضعیت داخلی ایران و موقعیت رژیم به‌لحاظ سیاسی و اجتماعی است.
این واقعیتی است که حتی خود رژیم از خامنه‌ای و روحانی و سایرین هم نمی‌توانند آن را انکار یا کتمان کنند.
خامنه‌ایدر تاریخ ۱۹دی ۹۶ گفت: «دشمنان مانند مگس روی زخم ناشی از مشکلات و ضعفها می‌نشینند، بنابراین باید زخم را خوب کنید و نگذارید به‌وجود آید چرا که اگر مشکل داخلی نداشته باشیم، تبلیغات و فضاسازی بیگانه اثر نمی‌گذارد و آمریکاییها هم نمی‌توانند هیچ غلطی بکنند».
روحانی هم در ۶شهریورماه گذشته گفت که همه چیز روال عادی و طبیعی داشت اما ناگهان جو کشور از روز ۵دیماه تغییر کرد و یک عده‌ای در خیابانها شعارهای هنجارشکنانه سردادند.
در نتیجه عامل اعتراضات رو به افزایش مردم در این مقطع بسیار تعیین کننده است.
 و میتواند همهٔ معادلات آخوندها را به هم بزند.
کما این‌که می‌بینیم مقامهای دولت آمریکا از رئیس‌جمهور و وزیر خارجه تا برایان هوک هر بار که صحبت می‌کنند، به این عامل یعنی نارضایتی عمیق مردم ایران و خیزش‌ها و حرکتهای اعتراضی که سراسر کشور را فراگرفته، اشاره می‌کنند.
مردم و قیامشان پارامتری قوی هستند که اروپا نمیتواند آن را نادیده بگیرد.
مضافا این‌که رسواییهای تروریستی رژیم در اروپا و این‌که لوایح FATF هم در رژیم به بن‌بست خورده، عوامل مضاعفی هستند که موجب می‌شود اروپایی‌ها هم چندان رغبتی به به‌اصطلاح سازوکار اروپایی که مستلزم درگیر شدن با آمریکا هم هست نداشته باشند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy