وحید مظلومین تا آخرین لحظه هم باور نداشت اعدام میشود

115
وحید مظلومین تا آخرین لحظه هم باور نداشت اعدام میشود
وحید مظلومین تا آخرین لحظه هم باور نداشت اعدام میشود
وحید مظلومین وقتی حکومت اعلام كرد، هركس به هر تعداد سكه بخواهد براى خريد به بانك مركزى مراجعه كند.
او هم رفت و سکه خرید! این بازی حکومت بود و وحید مظلومین و همکارش هم طبق قانون بازی حکومت بازی کردند.
سکه خریدند از همان بانک مرکزی اما اعدام شدند.
زیباکلام از این اعدام تعجب میکند و میگوید خرید و فروش ارز و سکه که جرم نیست.

کاربری نوشته است: این وحید مظلومین عجب سرنوشت عبرت آموزی  داشت.

۳۵ سال به فرموده بانک مرکزی و نظارت وزارت اطلاعات واسطه تزریق سکه برای تنظیم بازار بود و به دولت خدمت کرد.
عاقبت کفگیر که به ته دیگ خورد برای کنترل و تنظیم بازار با برنامه ریزی قبلی دقیقا در تاریخ ۲۳ آبان برای کمک به برنامه فعلی تزریق و کاهش قیمت وحید مظلومین را بر دار کردند.
تا آخرین لحظات هم باور نداشت با این همه خدمت معتمدانه اینطور پشتش را خالی کنند.
زندگی و حتی اعدام وحید مظلومین صرف تنظیم بازار شد.
اما دارایی وحید مظلومین چقدر بود؟ دو تن سکه چقدر می ارزد؟
حالا نگاهی به دارایی این دو نفر که با عنوان سلطان سکه اعدام کردند بیاندازیم.
گفته می‌شود آنها حدود ۲ تُن سکه داشته اند.
۲ تُن یعنی ۲۰۰۰۰۰۰ ( دو میلیون ) گرم
وزن هر سکه طلا حدود ۸٫۱۳ گرم است.
پس ۲ تُن سکه تقریبا حدود
۲۴۶۰۰۰ ( دویست و چهل و شش هزار ) سکه می شود.
اگر امروز قیمت هر سکه حدود ۴٫۵ میلیون تومان باشد و قیمت هر دلار آمریکا هم حدود ۱۵۰۰۰ تومان باشد ، پس قیمت هر سکه می شود حدود ۳۰۰ دلار آمریکا.
بنابراین دارایی این دو نفر چیزی در حدود ۷۴۰۰۰۰۰۰ ( هفتاد و چهار میلیون ) دلار بوده است.
نتیجه گیری :
۱- دارایی این دو نفر برای حکومت هیچ حساب نمی شود. جهت مقایسه ” خاوری ” حدود ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ( سه میلیارد دلار ) دزدید و آب از آب تکون نخورد .
۲- علت اصلی کشتن این دو نفر ، تصاحب دارایشان نبوده است! بلکه حکومت برای ایجاد فضای رعب و وحشت این دو نفر را اعدام کرده است.
۳- پس فشارها و اعتراض های مردم به شدت حکومت را به ترس و وحشت انداخته است که می خواهد به تلافی فضای رعب و وحشت در بین مردم ایجاد کند.
۴- مردم باید بر ضد حکومت تا سرنگونی به اعتراضها ادامه دهند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy