ماجرای تکان‌دهنده مجرم سابقه‌دار که از صحنه‌های تجاوز برای ترساندن پسران فیلم میگرفت

396
ماجرای تکان‌دهنده مجرم سابقه دار که از صحنه‌های تجاوز برای ترساندن پسران فیلم میگرفت
ماجرای تکان‌دهنده مجرم سابقه دار که از صحنه‌های تجاوز برای ترساندن پسران فیلم میگرفت

متجاوز مجرم سابقه‌دار است که برای اینکه بتواند کارش را ادامه بدهد و  هم نتوانند از او شکایت کنند از صحنه ها فیلم می‌گرفته است.

احمد تن‌تن از اوباشان و مجرم سابقه‌دار شهر شوشتر که بارها زندانی شده، آخرین بار به واسطه یکی از بستگانش که از یک خانواده پر نفوذ در این شهر است آزاد شده بود.

در دوران آزادی به همراه دو نفر از دوستانش و با وقاحت بی‌پایان به پسر بچه‌های نوجوان دوازده و سیزده ساله تجاوز کرده و از صحنه‌ی تجاوزها و قربانیان‌اش فیلم هم گرفت.

با این فیلم‌ها بچه‌ها را تهدید کرده بود که اگر به خانواده‌ها اطلاع بدهید فیلم‌ها را منتشر می‌کنم و‌آبروی شما می رود.

در فیلم‌ها چهار کودک با ترس و وحشت قربانی یک متجاوز هستند که به دوستش با اشاره می‌گوید فیلم بگیر.

خبر این تجاوز در شهر می‌پیچد و فیلمهای تجاوز به دست خانواده‌ی برخی از کودکان می‌رسد تا با ایجاد رعب و وحشت خانواده‌ها را از شکایت بازدارند.

حالا برخی از نزدیکان خانواده های قربانیان از رسانه ای کردن این موضوع در ترس و رعب و وحشت به سر می برند.

برخی از نزدیکان این کودکان صحبت های عجیب دیگری نیز می کنند که اصلا قابل انتشار نیست.

بسیاری از این خانواده‌ها از طبقه محروم و بی‌بضاعت هستند که کودکان‌شان به دلیل فقدان امکانات تفریحی در شهر شوشتر ظهرها در خیابان‌ها بازی می‌کردند که همین باعث شد تا طعمه‌ی مجرم سابقه‌دار شوند.

این خانواده ‌های بی‌بضاعت امکان دسترسی به وکیل را هم ندارند و نگران هستند که طرح شکایت آنها باعث شود که متجاوز یک بار دیگر آزاد شود و از کودکان قربانی و خانواده‌های‌ شان انتقام بگیرد.

خصوصا که گفته می‌شود بار دیگرخانواد‌ه‌ی این متجاوز به دنبال این هستند که با مدارک پزشکی و‌گواهی اختلالات روانی پرونده را مختومه کنند.

فیلم‌ تجاوز به چهار کودک محفوظ است اما گزارش‌های محلی نشان می‌دهد که تعداد قربانیان بیشتر از چهار نفر است.

امید است وکلای آزاده و مستقل و رسانه‌ها و خبرنگاران شرافتمند به جای سکوت حامی خانواده‌ها باشند. این جنایت نتیجه فرهنگ متجاوز آخوندی حاکم است.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy