ترتزی: توطئه‌های تروریستی اخیر بیفایده بودن دادن باج دادن به ملاها را اثبات میکند
ترتزی: توطئه‌های تروریستی اخیر بیفایده بودن دادن باج دادن به ملاها را اثبات میکند

با رفتن اوباما و تمام شدن دوران دلجویی از آخوندها توطئه‌های تروریستی ایران برای جهان آشکارتر شده.

جنایتی که طی ۴۰سال به قیمت جان و مال مردم ایران کم کم چشم دنیا را به خاطر منفعتهای اقتصادی بسته بود.

دستهای قاتلین کم کم برای جهان آشکار میشود.

اخیرا هرگجولیو ترتزی وزیر خارجه سابق ایتالیا طی مقاله‌یی که در سایت فدرالیست درج شده به توطئه‌های خنثی شده تروریستی ملاها در فرانسه و دانمارک نوشته است:

این توطئه‌های تروریستی اخیر، نمایی از رفتار رژیم ایران را نشان می‌دهد که بسا فراتر از این دو واقعه است.

پیش از توطئه پاریس دو مأمور در آلبانی دستگیر شدند که در حال طراحی برای حمله به محل سکونت اعضای سازمان مجاهدین بودند که هماورد اصلی حکام مذهبی ایران است.

سیاست فشار حداکثر بسا محتمل‌تر است که ملاها را مجبور به رفتاری منطقی نماید.

چندین راه کلیدی برای قدرتهای غربی و جود دارد که می‌توانند و باید از مردم ایران حمایت کنند در حالی که فشاری را که رژیم حاکم به‌حق مستحق آن است را اعمال می‌کنند.

توطئه اخیر ایران برای کشتن یک مخالف ایرانی در کپنهاک زمانی روشن شد که توسط مقامات در دانمارک بر هم خورد.

دست کم یک نفر که تروریست بود بازداشت شد و سفیر ایران برای پاسخ به این واقعه احضار شد.

توطئه دانمارک بوضوح تا رهبری ایرن به مانند توطئه خنثی شده یک ماه پیش توسط اطلاعات فرانسه، بلژیک و آلمان، قابل رد یابی بود.

یک تحقیقات جامع فرانسه جای تردید در مورد این‌که رژیم ایران مسئول طراحی بمب‌گذاری گردهمایی اپوزیسیون ایرانی در خارج پاریس بود باقی نگذاشت.

دو مأمور در کنار یک دیپلمات ارشد ایران در اروپا که آنها برای او کار می‌کردند، بهنگام ارتکاب جرم دستگیر شدند.

توطئه‌های تروریستی اخیر، نمایی از رفتار ایران را نشان می‌دهد که بسا فراتر از این دو واقعه است.

به‌خاطر دست کم سه توطئه تروریستی مهم در سال ۲۰۱۸رهبران غرب باید بیفایده بودن تلاش‌ها برای باج دادن به رهبران ایران برای تبعیت از معیارهای بین‌المللی را تشخیص داده باشند.

سیاست فشار حداکثر بسا محتمل‌تر است که (رژیم را) مجبور به رفتاری منطقی نماید.

این به‌ویژه اکنون با توجه به وضعیت انفجاری داخل ایران حقیقت دارد.

این رژیم به همان میزانی که در راستای هویت ستیزه‌جویانه و ضدغربی خود عمل می‌کند، به تظاهراتهای کنونی با دستیابی به آنسوی مرزهای خود با کشتن و مجروح کردن فعالان طرفدار دموکراسی، واکنش نشان می‌دهد.

سخنگوی امور خارجه دانمارک خواستار شناسایی و اخراج اعضای جاسوس سفارت ایران شد

افشاگری فوق‌العاده درباره جزییات توطئه تروریستی وزارت اطلاعات در دانمارک

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy