اعتراف روزنامه حکومتی: مسولین به محرومین پشت کرده و از سرمایه‌دار حمایت می‌کنند

32
اعتراف روزنامه حکومتی : مسولین به محرومین پشت کرده و از سرمایه‌دار حمایت میکنند
اعتراف روزنامه حکومتی : مسولین به محرومین پشت کرده و از سرمایه‌دار حمایت میکنند

قسمتهایی از اعتراف روزنامه جمهوری به علت اصلی اختلاف طبقاتی شدید و فقر و بیکاری و … درحاکمیت ولایت فقیه – یکشنبه ۲۰ آبان

… سیاست اقتصادی کشور – نه فقط در این دولت یا دولت قبل – بلکه بطور کلی بر دفاع از محرومین مبتنی نیست.

کشوری که سیاست اقتصادی مبتنی بر دفاع از محرومین دارد، میلیون‌ها خانواده زیر خط فقر ندارد.

کشوری که آنهمه ذخایر نفتی و معدنی و امکانات دیگر دارد، نباید میلیون‌ها بیکار داشته باشد.

…. این فاجعه هنگامی بیشتر خودنمائی خواهد کرد که بدانیم در مرکز کشوری که برای برقراری عدالت انقلاب کرده و در بیخ گوش مسئولین، خانواده‌هائی زندگی می‌کنند که نمی‌توانند شکم بچه‌های خود را سیر کنند و بسیاری از آنها شب‌ها با شکم گرسنه می‌خوابند و یا در اثر سوءتغذیه به انواع بیماری‌ها و نارسائی جسمی مبتلا هستند.

در کنار این خیل عظیم محروم، کسانی در همین تهران وجود دارند که فقط برای شستشوی سگ هایشان میلیون‌ها تومان هزینه می‌کنند و خودروهای چند میلیاردیشان هر سال چند بار تغییر می‌کند.

این فاصله طبقاتی شرم آور در شرایطی هر روز بیشتر می‌شود که جناح‌های اصلی و مطرح سیاسی کشور در اوج برخوردار بودن از بهترین امکانات زندگی هر روز بر طبل اختلاف می‌کوبند و برای تصاحب قدرت به جدال مشغولند.

به زندگی جناح‌های سیاسی مطرح کشور نگاهی بیاندازید و ببینید که اکثر آنها بالای شهرنشین هستند، بهترین خانه‌ها و امکانات رفاهی را در اختیار دارند و مشکلی از نظر مادی ندارند.

این افراد چگونه می‌توانند از درد محرومین با خبر شوند و برای حل مشکلات آنها اقدامی نمایند.؟

این، یعنی همان روزی که سیاست مسئولین ما پشت کردن به دفاع از محرومین و روی آوردن به حمایت از سرمایه‌داران است.

مناصب و دارایی‌ های علی‌اکبر ولایتی تحت تعقیب پلیس بین الملل و مشاور خامنه‌ای

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy