حجت‌الله یازرلو قاضی متخلف با پرونده سنگین رشوه تنها ده سال حبس گرفت

393
حجت الله یازرلو قاضی متخلف با پرونده سنگین رشوه تنها ده سال حبس گرفت
حجت الله یازرلو قاضی متخلف با پرونده سنگین رشوه تنها ده سال حبس گرفت

۱۰ سال حبس برای حجت‌الله یازرلو قاضی متخلف

دادستان تهران از حکم ده سال حبس برای حجت‌الله یازرلو قاضی متخلف خبر داد.

جعفری دولت آبادی دادستان تهران گفت: یکی از قضات در تهران به نام حجت اله یازرلو به اتهام رشوه به ده سال حبس محکوم شد و هفته گذشته دستگیر گردید و اجرای حکم آغاز شده است است.

وی گفت این پرونده حدود چند سال است در دادستانی تحت رسیدگی بوده، ولی به لحاظ گستردگی آن هفته گذشته به نتیجه رسید.

دادستان تهران این اقدام را مصداقی از تحقق وعده دستگاه قضایی مبنی بر عدم تبعیض در برخورد با فساد، عنوان کرد.

نشست دادستان عمومی و انقلاب تهران با رئیس اتاق تعاون ایران و برخی مسئولان اتحادیه‌ها به میزبانی دادستانی تهران برگزار شد.

در حالی حجت‌الله یازرلو قاضی متخلف با مهری که بر پیشانی‌اش حک کرده با یک پرونده سنگین به ده سال زندان محکوم میشود که مردم فقیر ایران با جرایمی بسیار بسیار کوچکتر به قطع دست از طرف همین قضات محکوم میشوند.

قوانین جمهوری اسلامی تنها و تنها برای سرکوب مردم وضع شده است و به هیچ وجه شامل مسولین دزد و غارتگر نمیشود چرا که اگر قرار باشد چنین حکمی داده شود اول کسی که باید دستگیر شود خود ولی فقیه و تمام دستگاه حکومتش میباشد.

برای آگاهی از برخی احکام ظالمانه علیه مردم فقیر ایران میتوانید لینکهای زیر را مشاهده نمایید:

احکام قطع دست ۲زندانی از جمله یک نوجوان در زندان ارومیه بزودی اجرا میشود

صدور حکم قطع دست یک زندانی در زندان مرکزی ارومیه

حکم قطع دست جوان۳۴ساله توسط یک قاضی جنایتکار و دزد صادر و اجرا شد

ایران – اعدامهای شتابان در ملا عام و قطع دست ۳ زندانی نزدیک ایام…

حکم غیر قانونی قطع دست ۵ جوان توسط دادستان

قطع دست زندانی به خاطر نداشتن هزینه شیمی درمانی همسرش

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy