اعتراض دانش آموزان یکی از مدارس روستاهای مریوان – ما سردمان است

43
اعتراض دانش آموزان یکی از مدارس روستاهای مریوان - ما سردمان است
اعتراض دانش آموزان یکی از مدارس روستاهای مریوان - ما سردمان است

ما سردمان است عنوان اعتراض دانش آموزان روز چهارشنبه ۱۶آبان ۹۷ یکی از مدارس روستاهای مریوان بود.

اعتراض دانش آموزان به نبودن امکانات ضروری و بطور خاص وسایل گرمایشی، دست به اعتراض زدند.

آنها دست نوشته هایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: ما سردمان است.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy