اعلام موجودیت شورای بازنشستگان و مستمری بگیران ایران

128
اعلام موجودیت شورای بازنشستگان و مستمری بگیران ایران
اعلام موجودیت شورای بازنشستگان و مستمری بگیران ایران

شورای بازنشستگان طی بیانیه ای اعلام موجودیت کرد و نوشت:
سال هاست که ما درمقابل تعرض دائم و گسترده ی حکومت به منافع مان ایستادگی واعتراض کرده و خواهیم کرد. مخصوصا” درسال های اخیر با تجمعات و تحصن ها و گردهمایی های خود، فریادهایمان را به گوش دستگاه های مرتبط و مسئولان ذیربط رسانده ایم، اما مسئولان بی توجه به این اعتراضات ، درمقابل شرایط مشقت بار اقتصادی و روند رو به رشد فقر و تنگدستی غیر قابل تحمل ، بجز افزایش تحقیرآمیز حقوق سالیانه، اقدامی نکرده اند و زندگی ما درچنگال هیولای تورم و افزایش سرسام آور هزینه ها، همچنین نبود یک سیستم بهداشت و درمان کارآمد، رها شده است.

شورای بازنشستگان در این بیانیه اضافه کرد: بی شک تحمیل این شرایط و بی اعتنایی مسئولان در مقابل مطالباتمان تنها در غیاب یک تشکل سراسری موثر که بتواند متحد و قدرتمند از زندگی و مطالبات بازنشستگان دفاع کند، صورت گرفته است.

اگر چه شرایط زندگی ما به این نقطه غیرقابل تحمل رسیده ، اما به یمن آشنایی ها، تماس ها ، تجمع‌ها، تحصن‌ها، حضور در شبکه های اجتماعی و بیانیه ها و قطع نامه ها ، و تلاش های بسیاری ازفعالان بازنشسته و حمایت های شاغلان و سایر اقشار اجتماعی ، اکنون به درجه ای از تجارب و دستاوردها رسیده ایم که توانسته ایم توسط بخشی از خود شما در قالب هیئت موسس، موجودیت “شورای بازنشستگان ایران” را اعلام کنیم تا با تکیه بر این تجارب و قدرت متحدانه اعضای همه ی صندوق های بازنشستگی ، برای دستیابی به زندگی بی دغدغه و مطمئن، مانع دست اندازی بیشتر دولت ها و نهادهای ریز و درشت بر منابع عظیم مالی صندوق ها یمان شویم.

باید به تسلط و سیاستگذاری دولت بر اندوخته هایی که حاصل سالیان دراز دسترنج نسل های پیش از ما ، همکاران خود ما و نیز نسل شاغلان کنونی است، پایان داده و با کنترل و دخالت خود بازنشستگان در جهت ایجاد رفاه و تضمین یک زندگی مناسب تغییرمسیر دهد.

شورای بازنشستگان ایران برای متحد کردن این سرمایه بزرگ اجتماعی و نیروهای میلیونی آن و برای نیل به مطالبات طبیعی و برحق بازنشستگان و هم‌چنین تحقق یک زندگی مرفه، به حضور گسترده و موثر شما نیازمند است تا بتواند در مقابل سیاست های ویرانگر دولت و تآثیر آن بر زندگی بازنشستگان و مستمری‌بگیران بایستد.

هیئت موسس شورای بازنشستگان ایران

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy