دستگیری همسر هاشم خواستار و پسرش در تجمع امروز مقابل بیمارستان سینا

125
دستگیری همسرهاشم خواستار و پسرش در تجمع امروز مقابل بیمارستان سینا

دستگیری همسر هاشم خواستار مقابل بیمارستان

با فراخوانی که از روزهای قبل برای تجمع در مقابل بیمارستان سینای مشهد در فضای مجازی اطلاع رسانی شد. امروز ۱۴آبان جمعی از معلمین و اقشار مختلف در مقابل بیمارستان سینا محل بازداشت آقای هاشم خواستار تجمع کردند.

این تجمع با واکنش وحشیانه نیروی انتظامی مستقر در جلوی بیمارستان مواجه شد.

تا این لحظه تعدادی از تجمع کنندگان از جمله همسر آقای خواستار خانم صدیقه مالکی فرد و پسر آقای هاشم خواستار دستگیر شده اند.

نیروهای ویژه مستقر در جلوی بیمارستان اجازه اضافه شدن مردم به تجمع کنندگان را نمیدادند. و تلاش میکردند که آنها را پراکنده کنند.

تا لحظه اعلام این خبر دو خانم و پسر آقای خواستار و چند نفر دیگر را بزور دستگیر کردند.

دستگیری همسر هاشم خواستار خانم صدیقه مالکی فرد را هم با زور انجام دادند و ایشان را سوار خودروی نیروی انتظامی کردند و با خود بردند.

یکی از اهالی میگوید: یک خانم جوان را درحالیکه فریاد میزد نمیام با زور به همراه چند نفر دیگر سوار مینی بوس انتظامی کرده و بردند.

یکی از تجمع کنندگان میگوید: یکی از آقایانی که به زور بردند. فرهنگی هم نبود. از ما پرسید چی شده؟ ما هم گفتیم به حمایت از  دزدیده شدن و بستری کردن آقای خواستار و تجمع کردیم

بنده خدا گفت من معلم نیستم اما پدر و مادرم فرهنگیند. میمانم. به زور بردنش

تجمع امروز فرهنگیان در جلوی بیمارستان سینای مشهد به دستگیری ۸ نفر از جمله پسر آقای خواستار و همسرشان بوده است.

از سرنوشت بازداشت شدگان و محل انتقال آنها تا این لحظه هیچ اطلاعی در دست نیست.

یادآوری میشود آقای هاشم خواستار در روز اول آبانماه ۹۷توسط نیروهای اطلاعاتی مشهد در جلوی باغش ربوده و به بیمارستان سینای مشهد منتقل شده است.

خبر شوکه کننده ربوده شدن سید هاشم خواستار روز بعد از قتل دکتر فرشید هکی

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy