اعتصاب مجدد نیشکرهفت‌تپه در اعتراض به ۶ماه حقوق معوقه در آستانه ۱۴آبان

34
اعتصاب مجدد نیشکر هفت تپه در اعتراض به 6ماه حقوق معوقه در آستانه 14آبان
اعتصاب مجدد نیشکر هفت تپه در اعتراض به 6ماه حقوق معوقه در آستانه 14آبان

روز دوشنبه ۱۴آبان ۹۷ اعتصاب مجدد نیشکرهفت‌تپه در اعتراض به ۶ماه حقوق معوقه با فراخوان از پیش تعیین شده آغاز شده و بخش‌هایی از این کارخانه اعتصاب کردند

کارگران بخشهای تجهیزات، تحقیقات و مدیریت نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه، خلف وعده های مکرر کارفرما و عدم پاسخگویی دست به اعتصاب و تجمع در مقابل دفتر مدیریت این شرکت زدند.

اعتصاب مجدد نیشکرهفت‌تپه در حالی شروع شده است که کارگران نیشکر هفت تپه حقوق ماههای مرداد و شهریور و مهر را طلب دارند.

بعد از پایان آخرین اعتصابشان در اوایل شهریور ماه، کارگران به هیچ کدام از خواست های خود دست نیافتند

کماکان وضعیت مالکان شرکت روشن نیست و همین امر باعث شده است تیم مدیریت منسجمی حضور نداشته باشند.

یادآوری روزهای اعتصاب و اعتراض کارگران در ماه‌های اخیر:

صدها کارگر شرکت نیشکر هفت تپه روز یکشنبه ۱۴ مرداد، در سومین روز از اعتصاب و اعتراض‌های صنفی، در برابر دفتر مدیریت این شرکت تجمع کردند.

امروز صبح شنبه ۲۷ مرداد ماه کارگران هفت تپه در اعتراض به تقسیم زمینها و سکوت مسئولین و عدم پرداخت حقوقها دست به تجمع اعتراضی در مقابل دفتر مدیریت این شرکت زدند! فیلم سخنران اسماعیل بخشی در یک سخنرانی گفت شما غلط میکنید حقوق کارگر را نمیدهید.

خودسوزی دسته جمعی کارگران
در ساعت ۱۱ صبح امروز یکشنبه ۲۸مرداد ۹۷ مأموران یکان ویژه ضدشورش شهر شوش به محل تجمع کارگران نیشکر هفت تپه حمله کرده و با شلیک گاز اشک‌آور و باتون و گاز فلفل و پنجه بوکس به‌طور وحشیانه‌ای کارگران را مورد ضرب ‌و شتم شدید قرار می‌دهند.

اعتراض صنفی کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه روز شنبه ۳شهریور نیز ادامه یافت. به گزارش صدای آمریکا کارگران مجتمع هفت تپه که چندین ماه است که حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند، روز شنبه سوم شهریور نیز در اعتراض به مشکلات صنفی خود تجمع کردند.

کارگران نیشکر هفت‌تپه سینه میزنند و میخوانند کارگر هفت تپه ایم گرسنه ایم گرسنه فروردین ۹۷

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy