اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه دریانوردی چاه بهار 

67
اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه دریانوردی چاه بهار 
اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه دریانوردی چاه بهار 

امروز شنبه ۱۲ آبان ۹۷ اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه دریانوردی چاه بهار در اعتراض به وضعیت اسفبار غذای این دانشگاه که از روز گذشته آغاز شده بود ادامه یافت.

این دانشجویان از خوردن غذاهای دانشگاه خودداری می کنند.

این اعتصاب که  از روز جمعه ۱۱ آبان ۹۷ شروع شده بود امروز نیز ادامه داشت.

دانشجویان از غذای فاسد این دانشگاه شاکی هستند و میگویند تا کنون به دلیل عدم رعایت بهداشت چند دانشجو مسموم و راهی بیمارستان شده اند.

وجود کرم در گوجه کباب، ماست های فاسد و باعث مسمویت چندین دانشجو شده است.

محیط کثیف و غیر بهداشتی این دانشگاه از جمله عللی هستند که اعتراض دانشجویان را در پی داشته است.

یکی از این دانشجویان میگوید این مسولین این دانشگاه برای نظافت و بهداشت این دانشگاه هزینه ای پرداخت نمیکنند و پولهایی که به جیب میزنند برایشان مهمتر از جان دانشجویان این دانشگاه است. تاکنون چندین دانشجو مسموم شده‌اند اما هیچ پیگیری نمیشود.

دانشجویان دانشگاه دریانوردی با ردیف کردن سینی های غذا اعتراض خود را تصویری هم کردند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy