اعتصاب شجاعانه رانندگان کامیون در ۴۴شهر از ۲۳استان کشور در سومین روز

73

اعتصاب شجاعانه رانندگان کامیون امروز شنبه ۱۲آبانماه ۱۳۹۷ سومین روز خود را پشت سر گذاشت.

اعتصاب شجاعانه رانندگان کامیون امروز در شهرهای اصفهان، نطنز، زرین شهر، کرج، تهران، اندیمشک، زنجان، ایرانشهر، قم، کرمانشاه، خرم‌آباد، آمل، ساوه، بندرعباس و بندر ميرجاوه ادامه یافت.

اعتصاب کامیونداران تاکنون در ۴۴ شهر از ۲۳ استان کشور گسترش یافته است.

سومین روز اعتصاب شجاعانه رانندگان کامیون مرند ۱۲آبان

سومین روز اعتصاب شجاعانه رانندگان کامیون جاده خرم آباد لرستان ۹۷۰۸۱۲
اتوبان زنجان اعتصاب شجاعانه رانندگان کامیون
اعتصاب شجاعانه رانندگان کامیونقم

ین اعتصاب در اعتراض به بی توجهی به خواسته های کامیونداران صورت می گیرد و چهارمین دور اعتصاب آنها در سال جاری است

 کامیونداران و رانندگان زحمتکش هم چنین به دستگیری شمار زیادی از رانندگان اعتراض دارند و خواستار آزادی همکارانشان هستند.

در بیانیه اتحادیه هماهنگ کننده رانندگان سراسر کشور که دو آبان ۹۷ منتشر شده بود رانندگان خواسته های زیر را مطرح کرده بودند:
ما خواهان استعفای آقای احمد کریمی رئیس تشکل‌های صنفی کامیون‌داران هستیم ایشان  مشکلات رانندگان کشور را مطرح کرده است ولی می گویند راه کاری  در دسترس نیست و رانندگان حق اعتراض ندارند.
بی کفایتی ایشان باعث هرج و مرج در حمل و نقل کشور شد
به همین دلیل در اعتراض به شرایط موجود و نداشتن امنیت شغلی برای رانندگان  این اتحادیه تصمیم گرفته است از ۱۰ آبان ماه اعتصاب سراسری کامیونداران را در تمامی شهرها از سر گیرد
همچنین ما خواهان آزادی زندانیان بدون قید و شرط هستیم و دولت باید خسارت ناشی از زندانی شدن آنها را به خانواده های آنها پرداخت کند
و پایان اعتصاب در صورتی که به خواسته های خودمان بصورت کامل رسیده باشیم اعلام خواهد شد
تمامی پایانه ها از زمان دریافت این اطلاعیه بایستی تعطیل شوند و هر گونه بارگیری ممنوع است

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy