نمایشی مهوع معلم دلیر هاشم خوستاردر دارالمجانین – زندانی سیاسی مجید اسدی

71
نمایشی مهوع معلم دلیر هاشم خوستاردر دارالمجانین - زندانی سیاسی مجید اسدی
نمایشی مهوع معلم دلیر هاشم خوستاردر دارالمجانین - زندانی سیاسی مجید اسدی

زندانی سیاسی مجید اسدی در واکنش به انتقال معلم آزاده آقای سید هاشم خواستار به بیمارستان روانی نامه‌ای تحت عنوان نمایشی مهوع در دارالمجانین! منتشر نموده است.

نمایشی مهوع در دارالمجانین!

استبداد منطق همیشگی‌اش را خواه در پس تخت، خواه در زیر پرده دین، همواره این گونه آغاز می‌کند:

برچسب، پروپاگاند و هیاهو، سپس چیدن صحنه حکم و فتوای قاضیان مأجور جور و در پرده آخر، فستیوال مرگ و قتل عام!

روزی سردار جنگل و یارانش را اشرار، روز دیگر مصدق را وطن فروش! و فردای آن مجاهد و چریک را خرابکار می‌خوانند تا نمایش سرکوب و اعدام عادی‌سازی گردد.

روزگاری دیگر اما، این بار مجاهدان و مبارزان آزادی، ضد انقلاب و منافق معرفی می‌شوند تا جاده قتل عام، صاف و هموار شود و اسیرکشی به ترم تازه‌ای در دنیای سیاست برای” حفظ حکومت به هر قیمت” بدل شود. مهر ارتداد بر پیشانی شاعران و نویسندگان مردمی می‌زنند تا ابتداخون شان مباح و مهدور شود و سپس جواز شرعی بریدن و سلاخی دست و زبان را بخشنامه کنند!

زندانی سیاسی مجید اسدی  ادامه میدهد: مردم ستم زده خشمگین را که به تمنای آزادی و خلاصی از زیر تازیانه ظلم و غارت و چپاول در خیابان‌ها فریاد سر می‌دهند، با برچسب اراذل و اوباش و اغتشاشگر، در کوی و برزن کشتار و سرکوب می‌کنند تا امنیت ملی خدشه برندارد! و امروز معلم شریف و آزاده، هاشم خواستار را در کمال صحت و سلامت در دارالمجانین به بند می‌کشند تا مگر باز همان نمایش مهوع را به طرزی دیوانه وار و این بار با برچسب جنون و دیوانگی به سر صحنه بیاورند.

زمینه سازی حذف مخالفان و آزادی خواهان به گواه تاریخ جنایت و قتل عام، همواره در پرده نخست آن، با برچسب زنی آغاز می‌شود. آنچه امروز با هاشم خواستار کرده‌اند وهن و جنایتی است از آن دست که شهر به شهر و ده به ده، در وهله اول متوجه تمامی معلمان می‌باشد و سپس، ابعاد تهدیدات آن تمامی اقشار مردم را دربر خواهد گرفت.

زندانی سیاسی مجید اسدی  در پایان مینویسد: بی گمان موضع گیری دربرابر این سناریوی مرگبار، تدوام و گسترش خط سرکوب اعتراضات و عادی سازی جنایت را عقیم و افشا خواهد نمود.

زندانی سیاسی مجید اسدی

زندان گوهرشت

چهارشنبه ۹ آبان ۹۷

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy