اعتراض متفاوت کشاورزان اصفهان با پختن آش نذری و نفرین کردن + فیلم

161

امروز یازده آبان ۱۳۹۷ اعتراض متفاوت کشاورزان غرب اصفهان با پختن آش نذری و نفرین کردن به همه خاینین از جمله روحانی و …. برای حق‌آبه ادامه  پیدا کرد.

 اعتراض و تحصن کشاورزان قهدریجان برای بدست آوردن حقابه شان برای کشت پاییزی در حالی ادامه یافت که آنها به کسانیکه مسایل آنها را حل نمیکنند نفرین میکردند.

یکی از کشاورزان گفت همین رییس جمهور و همین وزیر نیرو حق‌آبه ما را نمیدهند و در حالیکه آش نذری را به نیت برآورده شدن حاجتش به هم میزد.

این کشاورزان زحمتکش در صحبتهایشان کلیه خائنین به ملت را نفرین کرده و خواستار ریشه کنی آنها شدند.

آنها چهلمین روز اعتراض خود را هم پشت سر گذاشتند اما مشکلی این کشاورزان که اغلب مسن هم هستند حل نشد.

امروز چهارشنبه ۹آبان۹۷ کشاورزان غرب اصفهان در اعتراض به قطع حق‌آبه شان دست به تجمع اعتراضی زدند.

راهپیمایی و تجمع و تحصن هم گرهی از کارشان نگشوده است.

راهپیمایی شمار زیادی از کشاورزان غرب اصفهان در اعتراض به قطع حق‌آبه

شمار زیادی از کشاورزان اصفهان در اعتراض به قطع حقآبه شان دست به راهپیمایی تجمع اعتراضی زدند. روز چهارشنبه ۹ آبان ماه ۹۷ کشاورزان غرب اصفهان در منطقه گردشگری ذوب‌آهن در اعتراض به راه اندازی منطقه گردشگری ذوب‌آهن اصفهان تجمع و راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند.

 

اعتراض کشاورزان غرب اصفهان « منطقه گردشگری ذوب آهن » در اعتراض به قطع حقآبه شان

روز چهارشنبه ۹آبان ۹۷ کشاورزان شهرستان لنجان و حومه، در ورودی زرین شهر (مرکز شهرستان لنجان) در اعتراض به ندادن حقآبه شان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

روز سه شنبه ۸آبان۹۷ کشاورزان محروم و زحمتکش قهدریجان که در اعتراض به ندادن حقآبه و معضل بی آبی تجمع اعتراضی برپا کرده بودند، فرماندار رژیم و نماینده مجلس ارتجاع را به صلابه کشیدند.

همچنین روز سه شنبه۸آبان۹۷ کشاورزان شهرستان نجف آباد در اعتراض به بی آبی و ندادن حقآبه و سایر مطالبات شان، برای چهارمین روز به اعتصاب شان را ادامه دادند..

داستان کشاورزان اصفهان با جهاد سازندگی قصه دراز دارد بار قبل هم اعتراضات آنها ماهها به طول انجامید و به درگیری و بستن درب جهاد کشاورزی کشیده شد.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy