یک پیرمرد سهامدار پدیده تا مرز سکته پیش رفت

41
یک پیرمرد مال غارت پدیده تا مرز سکته پیش رفت
یک پیرمرد مال غارت پدیده تا مرز سکته پیش رفت

سهامداران پدیده امروز ۳آبان در مشهد تجمع داشتند.

این تجمع مورد حمله و ضرب و شتم نیروی انتظامی قرار گرفت.

این تجمع با دستگیری تعدادی از غارت شدگان توسط نیروهای امنیتی مشهد همراه شد.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy