دادنامه فرشید هکی درباره‌ عدم آزادی فعالیت حزبی و نقض حق تشکل در ایران

62
دادنامه فرشید هکی درباره‌ عدم آزادی فعالیت حزبی و نقض حق تشکل در ایران
دادنامه فرشید هکی درباره‌ عدم آزادی فعالیت حزبی و نقض حق تشکل در ایران

دادنامه فرشید هکی یکی از آخرین مکتوبات این فعال حقوق بشری قبل از فرو رفتن کار به تکه تکه اعضای بدنش است.

نوشته زیر را با دقت بخوانید:

مردم ایران دیگر به جز زنجیرهایشان چیزی برای از دست دادن ندارند

اکنون در اوایل پاییز نود و هفت با قاطعیت و با استناد به تمام شاخصهای اقتصادی اجتماعی و نارضایتی عمومی میتوان این تعبیر طبقاتی مارکس برای طبقه کارگر را برای تمامیت مردم ایران به جز غارتگران حاکم بر ساخت اقتصادی به کار برد.

مردم ایران دیگر به جز زنجیرهایشان چیزی برای از دست دادن ندارند.

اعتصابات و اعتراضات صنفی نمونه ای از پیامدهای چنین وضعیت بحرانی است که در آن سیستم اقتصاد سیاسی دچار بحران عمییق ساختاری شده است و کارد از استخوان مردم گذشته است.

دادنامه فرشید هکی

دادنامه فرشید هکی درباره‌ی عدم آزادی فعالیت حزبی و نقض حق بر تشکل در ایران (دادنامه نهایی)

اعلام عدم صدور مجوز تاسیس حزب نوین پیشتازان عدالت و حقوق به مثابه نقض آشکار حقوق شهروندی و خاتمه‌ی پرونده‌ی تأسیس حزبی رسمی برای جریانی اجتماعی، مردمی و مستقل از جناح‌های حکومتی

اینجانب فرشید هکی (حقوقدان و اقتصاددان، نویسنده و پژوهشگر دانشگاهی در حوزه‌ی حقوق، توسعه و اقتصاد سیاسی) از سال ۸۸ تا سال ۱۳۹۷ خورشیدی، طی ده مورد طرح درخواست اخذ مجوز تاسیس رسمی حزب در چارچوب قانون احزاب و آرمان‌های قانون اساسی را از وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب داشته‌ام.

(با عناوین مختلف، تحت عناوین مختلف و هر بار چند مرحله طرح در کمیسیون احزاب وزارت کشورکه مجموعا ده دفعه پله‌های قانونی مسیر وزارت کشور را طی طریق کرده‌ایم).

در ادامه دادنامه فرشید هکی آمده است:  اما متأسفانه برخلاف قانون و علیرغم عدم وجود هیچ دلیل قانونی و موجه و حتی بدون ارائه‌ی دلیل، هم در دولت آقای احمدی‌نژاد و هم در دولت آقای روحانی از صدور مجوز رسمی و قانونی برای تاسیس حزب توسط اینجانب، مورد موافقت کمیسیون احزاب وزارت کشور قرار نگرفته و از ثبت و تاسیس قانونی حزب توسط ما که آخرین آن تحت عنوان حزب پیشتازان عدالت و حقوق ایرانیان بوده، خودداری گردیده است.

اولویت فعالیت اینجانب در عرصه اجتماعی و سیاسی، تحقق اهداف عدالت اجتماعی، حقوق انسانی و مدارهای توسعه اقتصادی – اجتماعی و مبارزه با کانون‌های فساد، فقر و تبعیض طبقاتی و کاهش آسیب‌های اجتماعی کودکان کار، اعتیاد، زنان بد سرپرست، کارتن خوابی و… از طریق راهبردهای مشارکت مردمی، عقلانیت سیاسی، اقتصاد دانش بنیان و مردم نهاد، گفت‌وگوی تفاهمی و… است که طی سال‌های متمادی علاوه بر کنش‌گری و مطالبه‌گری مردمی در صحنه‌های مختلف اجتماعی، در مدت زمان ده‌سال نیز نسبت به مطالبه حق قانونی و شهروندی تاسیس رسمی حزب نیز اقدام کردم.

مستندات و پرونده‌ی پینگ پنگ سیاسی – حقوقی این‌جانب با دولت‌های مختلف نیز شاهد عینی نقض حق بر تشکل و تحزب و فعالیت جمعی قانونمند در نظام حقوقی ایران است.

فسخ درخواست تشکیل حزب

اینک در سال ۱۳۹۷ به عنوان فرزندی کوچک در مسیر عدالت‌خواهی و حق‌طلبی و توسعه انسانی جامعه بعد از ده بار آزمون و بعد از گذشت ده سال از اولین فاز این مسیر تشکل یابی اجتماعی- سیاسی، تحت عنوان جدید حزب پیشتازان عدالت و حقوق ایرانیان با مسئولیت حقوقی اینجانب، اعلام می‌دارم:
پرونده‌ی درخواست تاسیس حزبی رسمی از طرف ما که جریانی مردمی و مستقل از جناح‌های حکومتی بودیم با مخالفت مواجه گشته و این مطالبه‌ی قانونی و حق شهروندی ما نقض صریح و آشکار گردیده است.

دادنامه فرشید هکی با عبارت:

به همین دلایل پرونده‌ی درخواست تاسیس حزب رسمی از وزارت کشور را خاتمه یافته اعلام می‌کنم.

به پایان میرسد.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy