درگیری و فراری دادن یک زن بسیجی با حمایت جوانان با غیرت از زنان ایران

271

نمونه بالا یک زن بسیجی است که به دختران تذکر حجاب میدهد که با خشم و عصبانیت جوانان مواجه شده و مجبور به فرار میشود.

مزدوران حکومت را با اتحاد باید ترساند و عقب راند.

در کلیت روز گذشته روز جالبی بود و مزدبگیران حکومت ملاها در چندین نقطه مورد تهاجم مردم قرار گرفته و حسابشان گف دستشان گذاشته شد.

بطور مشخص یک قلاده بسیجی در کرج گیر مردم افتاد و نمیدانست از کدام طرف بگریزد.

یک قلاده بسیجی که از دوربین میترسد

گوشمالی دادن یک آخوند مزاحم در قم

روز گذشته یک آخوند مزاحم که بدنبال دختران و زنان بود و به آنها تذکرات مسخره «امر به معروف!!» میداد در خیابان قائم منطقه صدوق قم مورد ضرب و شتم جوانان قرار گرفت و بقدری کتک خورد که به بیمارستان منتقل شد.

یک جوان قمی گفت آخوندها و مزدوران کثیف ولایت را هر جا که باشند گوشمالی میدهیم زیرا آنها تنها زبان زور می فهمند.

روز ۲۱ شهریور سال جاری کتک زدن آخوند باضربات چاقو در مشهد توسط مردم کارد به استخوان رسیده آخوند مزبور را راهی بیمارستان کرد.

این اقدام عصر روز پنجشنبه صورت گرفت زمانی که یک طلبه ۲۷ساله که مشغول فعالیتهای تبلیغی در مشهد بود.

بنا به گزارشات فرد معترض توانسته از صحنه بگریزدو آخوند مزبور هم اکنون در بیمارستان بستری میباشد.
مجروح شدن این آخوند که شدیدا تحت حمایت رییسی بود باعث خشم و ناراحتی رییسی شد و  وی را به ملاقات آخوند مجروح در بیمارستان کشاند. برای او کلیه امکانات پزشکی فراهم شد ولی دو روز بعد به دلیل شدت جراحات وارده کشته شد.

درگیریهای مردم با نیروهای تحت امر دولت افزون گشته است.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy