برنامه جدید دولت ترامپ برای بیرون راندن سپاه پاسداران از سوریه

98
برنامه جدید دولت ترامپ برای بیرون راندن سپاه پاسداران از سوریه
برنامه جدید دولت ترامپ برای بیرون راندن سپاه پاسداران از سوریه

شبکه خبری «ان بی سی» در گزارشی طولانی به برنامه جدید دولت ترامپ در مقابله با نیروهای ایرانی و دست نشاندگان آن کشور در سوریه پرداخته است.

این شبکه می گوید مقامهای پنتاگون نگرانند که تمرکز بیش از اندازه واشنگتن بر حضور نیروهای ایرانی و دست نشاندگانش در سوریه می تواند به رویاروئی نظامی دو کشور بیانجامد.

در استراتژی جدید واشنگتن هدف قرار دادن مستقیم نیروهای ایرانی یا دست نشاندگانش در سوریه نیست.

در حال حاضر نیروهای نظامی آمریکا مستقر در سوریه اجازه توسل به زور را در مقابل سربازان ایرانی و دست نشاندگان ایران در سوریه ندارند.

آنها تنها حق دفاع از خود را در صورت هدف قرار گرفتن دارند؛ منتها ممکن است صرف حضور نیروها، جرقه یک درگیری دو طرف را بزند.

برنامه جدید دولت ترامپ، با فشار مالی، تلاش شده تا نیروهای ایران و دست نشاندگانش را وادار به خروج از خاک سوریه کند.

کمک آمریکا شامل بازسازی مناطقی از خاک سوریه که در کنترل نیروهای ایران یا روسیه است، نمی شود.

آمریکا همچنین شرکتهای روسی و ایرانی که در بازسازی سوریه مشارکت داشته باشند را تحریم می کند.

به موجب قانون کنگره آمریکا با عنوان «اجازه استفاده از نیروی نظامی» (AUMF)، چنانچه نظامیان آمریکائی مستقر در سوریه سربازان ایرانی را مستقیما هدف قرار دهند پا را از مرز قانون فراتر نهاده اند.

یک مقام دولت ترامپ به این شبکه خبری گفته است، از سال گذشته استراتژی دولت ترامپ در سوریه چهار هدف را دنبال می کرده است:

نبرد با داعش تا نابودی آن، هشدار به اسد در استفاده از سلاح شیمیائی، آماده کردن گذار سیاسی و انتقال قدرت در دمشق و جلو گیری ازنفوذ بدخواهانه ایران در سوریه و منطقه.

این مقام افزوده است برنامه جدید دولت ترامپ در سوریه را به کنگره خواهد داد که در آن، اولویتهای واشنگتن مشخص شده است.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy