به مناسبت تحصن معلمان ایران تقدیمی از دانش آموزان به معلمان

51
به مناسبت تحصن معلمان ایران تقدیمی از دانش آموزان به معلمان
به مناسبت تحصن معلمان ایران تقدیمی از دانش آموزان به معلمان

اغلب دانش آموزان در حمایت از معلمان خود متنی به دست گرفتند که در آن نوشته بود معلم عزیزم تنها نیستی حمایتت میکنیم و حمایت خود را از معلمان ابراز کردند.

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران به تمام فرهنگیان کشور در کلیه مقاطع تحصیلی، فراخوان داده بود که روزهای یکشنبه۲۲دوشنبه۲۳مهرماه در دفتر مدارس تحصن نمایند و از حضور در کلاس درس خودداری نمایند با آگاه سازی دانش آموزان،دلایل تحصن را برای آنها تبیین نمایند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy