همبستگی سندیکای رانندگان دانمارک با ۵۰هزار عضو از کامیونداران ایران

34
همبستگی سندیکای رانندگان دانمارک با ۵۰هزار عضو از کامیونداران ایران
همبستگی سندیکای رانندگان دانمارک با ۵۰هزار عضو از کامیونداران ایران

در بیست و یکیمین روز اعتصاب سراسری کامیونداران ایران همبستگی سندیکای رانندگان دانمارک با ۵۰هزار عضو از این اعتصاب سراسری با دادن یک بیانیه حمایت کرد.

گزارشها حاکی از ادامه اعتصاب در شهرهای مختلف از جمله: اصفهان، زرین شهر، رومشگان لرستان، کرمانشاه، شهرکرد و سیرجان است.

بر اثر اعتصاب رانندگان بخشی از خط تولید فولاد مبارکه اصفهان تعطیل شده است.

سپاه و ارگانهای اطلاعاتی آخوندی در هراس از گسترش اعتصاب کامیونداران و بقیه اقشار و به منظور ایجاد رغب و وحشت مذبوحانه اقدام به تهدید رانندگان اعتصابی در فضای مجازی کرده‌اند.

سندیکای رانندگان دانمارک با ۵۰ هزار عضو با کامیونداران اعتصابی ایران اعلام همبستگی کرد.

بخش حمل‌ و نقل فدراسیون متحد کارگران دانمارک که دارای ۵۰هزار عضو است، با صدور بیانیه‌یی، حمایت کامل خود را از اعتصاب رانندگان کامیون در ایران ابراز و با آنها اعلام همبستگی کرد.

این بیانیه‌یی طی برنامه‌یی در مقابل مقر این سندیکا با حضور رئیس و ۲۰تن از اعضای هیأت مدیره آن قرائت شد.

یان ویلادسِن رئیس بخش حمل‌ و نقل فدراسیون متحد کارگران دانمارک با قرائت این بیانیه، گفت: «بخش حمل‌ و نقل در فدراسیون متحد کارگران دانمارک…، از جانب ۵۰۰۰۰عضوی که سازمان ما نماینده آنهاست، به‌طور کامل همبستگی خود را با رانندگان کامیون در ایران که در حال اعتصاب هستند، ابراز می‌دارد.

این اعتصاب از مناطق استانهای قزوین، لرستان، آذربایجان شرقی و مازندران شروع شد و اکنون به ۳۱استان در ایران گسترش پیدا کرده است».

سندیکای رانندگان دانمارک در ادامهٔ بیانیهٔ خود، خواسته‌های کامیون‌داران اعتصابی در ایران را برشمرده و از آنها حمایت کرده است.

یان ویلادسِن رئیس بخش حمل‌ و نقل فدراسیون متحد کارگران دانمارک همچنین تأکید کرد که بر طبق اطلاعاتش اتحادیه جهانی رانندگان، آی تی اف، مشکلات مزد پایین و امنیت رانندگان را به‌صورت فوق‌العاده در دستور کار خود قرار داده است.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy