تمرد و سرپیچی دلواپسان از دستورات شخص ولی فقیه

127
تمرد و سرپیچی ولایتمداران از دستورات شخص ولی فقیه
تمرد و سرپیچی ولایتمداران از دستورات شخص ولی فقیه

با وجودیکه علی خامنه‌ای با تمام توان در پی حفظ برجام و تصویب FATF است و نامه برای لاریجانی فرستاده است اما دلواپسان رودرروی برجام و FATF ایستاده و با تمام قوا تلاش میکنند.

آیا این تلاش به دلیل یک ندانم کاری و عدم توجیه آنان از طرف شخص ولی فقیه است یا دارند ساز مخالف میزنند؟

حتما یادتان هست که در قضیه برجام هم خود خامنه‌ای با تمام توان پشت آن بود و می‌خواست امضا شود.

اما دلواپسان تا آخر از مواضع خود کوتاه نیامدند و امضاکنندگان برجام را به خیانت و وطن‌فروشی و بستن قراردادی ننگین‌تر از قراردادهای استعماری مانند ترکمان چای متهم کردند و هم‌چنان بر همان حرفشان هستند!

این البته نمیتواند نفهمیدن حرف و خواسته ولی فقیه باشد، دلیل آن به روشنی واضح است که به دلیل انزوای بین‌المللی، به دلیل بحرانهایی که گلوی حکومت را گرفته و میفشارد و از همه مهمتر به دلیل  قیام سراسری اعم از اعتصاب نزدیک به بیست روز رانندگان و همراهی کسبه و بازاریان و شعله خاموش نشدنی قیام با عتراضات و.. موقعیت ولی فقیه نسبت به گذشته بسیار ضعیف شده و توانی برای اداره جنگ قدرت درون رژیم را ندارد.

در نتیجه دلواپسانی که خیلی هم سنگ خامنه‌ای را به سینه می‌زنند، در روی او، حرفهای خودشان را می‌زنند.

دلواپسان با سینه زدن زیر علم ولی‌فقیه در واقع سعی می‌کنند که او را به‌دنبال خودشان بکشانند.

در مجلس هم  همانهایی که به لاریجانی حمله می‌کردند که چرا حرف خامنه‌ای در مورد ممنوعیت پیوستن به FATF را زمین انداخته، حتی بعد از افشا و قرائت نامه خامنه‌ای به لاریجانی هم از موضع خود عدول نکردند و ۱۲۰نفر به آن رأی منفی دادند؟

سعید قاسمی فرمانده موجی لباس شخصیهای خامنه‌ای یکبار گفته بود: اگر برجام امضا شود، ولی بی‌ ولی! و منظورش از ولی، ولی‌فقیه بود.

این وضعیت نشانه چیست؟

این وضعیت نشاندهنده خامنه‌ای در درون خود بدنه نظام است! و نشان میدهد که موقیعت او بسیار ضعیف شده است.

مسلم است که تضعیف خامنه‌ای یعنی تضعیف کل رژیم. وقتی که رژیم تضعیف می‌شود تأثیر خودش را در همه عرصه‌ها و صحنه‌ها می‌گذارد.

از جمله در تعادل‌قوای بین مردم و حاکمیت و همچنین گسترش دامنه اعتراضات و اعتصابها که امروز شاهدش هستیم.

استمرار اعتصاب کامیونداران و اعتصاب سازماندهی شده بازاریان و کسبه همین موضوع را به بهترین شکل نشان میدهد.

ضعف رژیم همچنین تأثیرات خود را در روابط و مناسبات خارجی حکومت آخوندی بر جا می‌گذارد. طرف‌حسابهای خارجی از این شرایط پیام فشارپذیر بودن رژیم را می‌گیرند.

در چنین شرایطی، رابطه کشورهای دیگر با رژیم را چگونگی وضعیت داخلی رژیم مشخص می‌کند!

مثلا دولتمردان آمریکا و رئیس‌جمهور این کشور هر بار که در مورد رژیم حاکم بر ایران صحبت می‌کنند، بر مخالفت و اعتراض و قیام مردم ایران علیه رژیم تأکید می‌کنند و ابراز اطمینان می‌کنند که رژیم به‌رغم «گرد و خاک» کردن‌هایش، سرانجام پای مذاکره و پذیرش شروط آنها خواهد آمد. (با اشراف به همین ضعف خامنه‌ای و تمامیت رژیم)

لازم به یادآوری است که اکنون وضعیت رژیم به حدی بحرانی است که حتی اگر رژیم پای مذاکره برود یا نرود هم، تغییری در وضعیت رژیم نخواهد داد. زیرا به‌قول آن نماینده مجلس تفاوت این دو راه، تفاوت مرگ یا خودکشی از ترس مرگ است.

نتیجه گیری مهم:

این ضعف رژیم شرایط را برای قیام مردم مهیاتر می‌سازد. از این شرایط باید در راستای براندازی  تمامیت نظام آخوندی، هرچه بیشتر بهره‌برداری کرد.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy