روز جهانی دختر و آمار تکان‌دهنده‌ای در مورد حقوق ضایع شده دختران

23
روز جهانی دختر و آمار تکان‌دهنده‌ای در مورد حقوق ضایع شده دختران
روز جهانی دختر و آمار تکان‌دهنده‌ای در مورد حقوق ضایع شده دختران

روز یازدهم اکتبر روز جهانی دختر است. صندوق حمایت از کودکان می‌گوید آمار ازدواج کودکان در جهان نگران کننده است.

قسمتهایی از گزارش یورونیوز در این رابطه در پی آمده است:

صندوق حمایت از کودکان می‌گوید: اگر دختران تحصیل در دبیرستان را به پایان برسانند، تا سال ۲۰۳۰ از ۵۰ میلیون ازدواج کودکان جلوگیری خواهد شد.

کارشناسان می‌گویند کودکان مدرسه‌ای برای فرار از درس و مدرسه گاهی هم به دست آوردن فرصت‌های اقتصادی ولو محدود ازدواج می‌کنند.

این ازدواج‌ها موجبات خشونت، سو استفاده و پدید آمدن مشکلات روانی برای این کودکان را فراهم می‌آورد.

یونیسف: میزان ازدواج کودکان در جهان کاهش یافته است.

انگلستان: مادر پاکستانی برای ازدواج اجباری دخترش محکوم شد.

کودک ۱۱ ساله تایلندی پس از ازدواج با مرد ۴۱ ساله تحت حمایت دولت قرار گرفت.

طبق گزارش صندوق حمایت از کودکان شاخص‌های نگران کننده‌ای برای کودکان دختر دیده می‌شود.

به مناسبت روز دختر نگاهی به برخی آمارها در خصوص وضعیت ناخوشایند دختران در سراسر جهان بیندازیم.

هر هفته حدود ۷ هزار دختر بین ۱۵ تا ۲۴ سال به ایدز مبتلا می‌شوند.

حدود ۳ میلیون دختر در سراسر جهان تبعید به خاطر جنگ را تجربه کرده‌اند.

دخترانی که در منطقه بحرانی و جنگی زندگی می‌کنند، دو برابر بیشتر از کسانی که در مناطق آرام هستند در معرض خطر ترک تحصیل قرار دارند.

حدود ۶۲ میلیون دختر که در سن مدرسه رفتند هستند، به مدرسه نمی‌روند.

بر اساس روند فعلی در سال ۲۰۳۰ حدود ۱۰ میلیون دختر ازدواج خواهند کرد که از این میان بیشتر از ۲ میلیون نفر از این عروس‌ها زیر ۱۵ سال خواهد داشت.

سالانه ۱۲ میلیون دختر پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی ازدواج می‌کنند و یک پنجم آنها پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی مادر می‌شوند.

۱۱ اکتبر روز جهانی دختر است و به همین مناسبت تلاش‌ها برای آگاه سازی در سراسر جهان نسبت به حقوق دختران صورت می‌پذیرد.
این آمار در ایران زیر سرکوب و ستمی که بر زنان روا میشود بسیار تکاندهنده تر است.

به امید اینکه فعالین حقوق کودکان آماری از حقوق ضایع شده دختران معصوم ایرانی ارائه کنند هرچند که آمارگیری در زمان حضور دیکتاتور هرگر آمار واقعی نیست.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy