درس عجیبی که خانم فروشنده لباس زنانه به مشتری سارقش داد + عکس

155
درس عجیبی که خانم فروشنده لباس زنانه به مشتری سارقش داد
درس عجیبی که خانم فروشنده لباس زنانه به مشتری سارقش داد

یک فروشنده لباس زنانه در چین مرتبا مورد سرقت قرار میگرفت. وقتی یک فروشنده لباس چینی به نام لو سان در مغازه اش دزدی را دید که لباس ها را فوری به داخل کیفش می چپاند، تصمیم گرفت درسی به او بدهد!

وی لو سان که مغازه اش در چند هفته گذشته شاهد دزدان زیادی بوده است، در یک تنبیه غیر معمول ، دزدی به نام لی وو را به زمین نگه داشت و با قیچی شروع به کوتاه کردن موهای بلند تیره اش کرد.

لو سان ۳۲ ساله، که تاکنون چندین پوند کالا در فروشگاهش در مرکز ونزو، چین مورد سرقت قرار گرفته بود، وقتی لی وو را مشاهده کرد که رفتارش مشکوک است خوب چشمان خود را تیز کرد تا در زمان لازم مچ او را بگیرد.

او می گوید:”من هر روز عده زیادی از مردم را می بینم و دیگر به راحتی می توانم دزدان را از بقیه تشخیص دهم.” این خانم با کمک فروشنده ای در همسایگی فروشگاهش توانست دزد را روی زمین نگه دارد و موهایش را بچیند.

 وی سپس پلیس را خبر کرده و دزد دستگیر شده را تحویل پلیس دادند.

خانم سان فروشنده لباس زنانه چینی گفت :”من تصمیم گرفتم که هم به این دزد درس بدهم و هم به دزدان دیگر اخطار بدهم که از فروشگاه من دور باشند.”

در واقع او تنها فروشنده ای است که یک درس دردناک به دزدان داده است.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy