محاکمه شرکت نفتی توتال فرانسه با محکومینی کشته یا سربه نیست شده‌

45
محاکمه شرکت نفتی توتال فرانسه با محکومینی کشته یا سربه نیست شده‌
محاکمه شرکت نفتی توتال فرانسه با محکومینی کشته یا سربه نیست شده‌

با اینکه توتال پنج سال قبل حدود ۴٠٠میلیون دلار برای بسته شدن پرونده در آمریکا پرداخت کرده است، محاکمه شرکت نفتی توتال فرانسه روز پنجشنبه ۱۹مهر ۹۷ به اتهام پرداخت رشوه برای عقد قرارداد با رژیم ایران ، در پاریس انجام می‌شود.

سرنوشت برخی افراد دخیل در این پرونده در هاله‌یی از ابهام است. گفته می‌شود برخی را سر به نیست کردند و برخی را هم در تصادفات و حوادث حذف کردند.

هیچکس از سرنوشت دو تبعه ایرانی دخیل در پرونده اطلاعی ندارد.  کریستف دومارژوری مدیرعامل سابق توتال نیز چهار سال پیش در سانحه‌ای در مسکو کشته شد.

سابقه پرونده توتال

٢١سال بعد از امضای قراردادهای مشکوک و ١٢سال بعد از شروع تحقیقات قضایی، قرار است که بالاخره از روز پنجشنبه محاکمه شرکت عظیم نفتی توتال در پاریس آغاز شود.

اما سه نفر از افراد اصلی درگیر در این پرونده یا مرده‌اند یا در وضعیتی نامعلوم قرار دارند. کریستف مارژوری مدیرعامل شرکت توتال چهار سال قبل (٢٠اکتبر ٢٠١۴) طی سانحه‌ای در فرودگاه مسکو کشته شد.

بر اساس تحقیقاتی که از سال ٢٠٠۶ شروع شد، شرکت توتال در دهه ١٩٩٠، در زمان ریاست‌جمهوری رفسنجانی، دو قرارداد گازی و نفتی با ایران امضا کرده بود.

از سال ٢٠٠٠ به بعد، شرکت توتال در ارتباط با این دو قرارداد، ٣٠تا ۴٠میلیون دلار رشوه پرداخت کرده بوده است.

قرارداد اصلی که در سال ١٩٩٧ با شرکت ملی نفت ایران امضا شد، مربوط به توسعه میدان گازی پارس جنوبی بود.

ارزش این قرارداد حدود دو میلیارد دلار بود. در آن زمان، آمریکا شرکت توتال و دیگر شرکتهای خارجی طرف قرارداد با ایران را تهدید به تحریم کرده بود.

قرارداد دوم هم که در همان سال ١٩٩٧ امضا شد، به توسعه میدانهای نفتی جزیره سیری در خلیج‌فارس مربوط می‌شد.

مشکل اینجاست که دو ایرانی که در این پرونده مظنون به واسطگی بوده‌اند ظاهراً سربه نیست شده‌اند.

سرنوشت بیژن دادفر و عباس یزدی به درستی معلوم نیست، اما دادگاه هیچگاه گواهی رسمی فوت این افراد را دریافت نکرده است.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy