دومین روز اعتصاب بازاریان و کسبه در تهران و شهرستانها

35

اعتصاب بازاریان و کسبه از صبح امروز سه‌شنبه ۱۷مهر۹۷ برای دومین روز ادامه یافت.

بازاریان و کسبه تبریز، کرج، شهریار، شهرضای اصفهان و سراب اردبیل در اعتصاب هستند. در تبریز بازار کفاشان در اعتصاب هستند. در اصفهان بازار موبایل و بازار احمد آباد در اعتصاب هستند.

بازاریان، کسبه و اصناف در مناطقی از تهران، تبریز، خوی، کرج،‌ شهریار، فردیس، شهررضا، کرمانشاه، اصفهان و سراب اردبیل در حال اعتصاب هستند.

اعتصاب کسبه و بازاریان غیرتمند شهر خوی
در تهران بازاریان پاساژ علاالدین، پاساژ ایران مهر در خیابان جمهوری و بازار موبل فروشان و سه راه امین حضوراعتصاب کردند.

در اصفهان مغازه‌داران چهارباغ در اعتصاب هستند.

در کرمانشاه مغازه‌داران و اصناف خیابان دارایی و معلم در اعتصاب هستند.

بازاریان اهواز هم به اعتصاب سایر شهرهای ایران پیوستند.

در خوی مغازه داران و کسبه خیابان های طالقانی – شیخ مهدی و فلکه راهنمایی رانندگی اعتصاب کردند.

کرمانشاه:  بازاریان در خیابان معلم و کسبه خیابان دارای در اعتصاب بودند

اعتصاب بازاریان در بازار کفاشان تبریز

 اعتصاب بازاریان کرج – خیابان بهشتی ساعت۱۰۳۰ مغازه‌ها همه بسته هستند. همه اعتصاب و بسته ، هر دو طرف خیابان بسته هستند.

در اصفهان بازار موبایل و بازار احمد آباد در اعتصاب هستند.

گزارشی از اعتصاب بازاریان در خیابان شورا در شهرضای اصفهان: کسبه بازار شهرضا خیابان شورا اکثرا کرکره ها پایین و اکثرا در اعتصاب هستند.

اعتصاب بازاریان در فردیس کرج امروز سه شنبه ۱۷مهر۹۷ شروع شد.

روز گذشته اعتصاب بازاریان نزدیک به پنجاه شهر در بیست استان کشور را فراگرفت.‎

بازاریان در تهران و اکثر مراکز استانها در اعتراض به بالا رفتن قیمت ارز، موج گرانی، تورم، رکود بی‌سابقه بازار و فقر فزاینده اعتصاب کردند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy