با تصویب لایحه CFT و FATF روزهای سختی برای نظام در پیش است

101
با تصویب لایحه CFT و FATF روزهای سختی برای نظام در پیش است
با تصویب لایحه CFT و FATF روزهای سختی برای نظام در پیش است

اصطلاح FATF چیست

امروز در مجلس تصویب لایحه CFT تصویب شد. اصطلاح FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. « گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force) در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.

“گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی” FATF نه پیشنهاد ویژه برای “مبارزه با تامین مالی تروریسم ” CFT (Combating the Financing of Terrorism) مطرح کرد که این ۹ پیشنهاد به استانداردهای جهانی برای CFT تبدیل شدند و تقریباً همیشه در رابطه با ضدپولشویی اثرگذار ارزیابی شده‌اند.

مدتی پیش بررسی لایحه الحاق حکومت ایران به کنوانسیون (موافقت نامه) بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم در مجلس نظام، بعد از اعتراض و مخالفت گروهی از اعضاء مجلس به مدت دو ماه به تعویق افتاد.

مخالفین پیوستن به این کنوانسیون می‌گویند با توجه به این که برخی گروه های مورد حمایت نظام از جمله حزب‌الله لبنان در فهرست سازمان های تروریستی قرار دارند، پیوستن به این کنوانسیون می‌تواند باعث فشار بیشتر به آنها شود.

عباس عراقچی گفت: ما نباید خود با دست خود تحریم جدید علیه خودمان ایجاد کنیم، اگر به این کنوانسیون ها نپیوندیم و وارد مبارزه جدی با تروریسم نشویم تحریم های جدید علیه ما ایجاد می‌کنند.”

گروه ویژه اقدام مالی، در تاریخ ۲۳ فوریه (۴ اسفند) بار دیگر تصمیم گرفت که نام ایران را وارد فهرست سیاه پولشویی نکند و چهار ماه دیگر به تهران فرصت داد تا مطابق خواسته‌های این گروه، ساختار مالی خود را برای مقابله با پولشویی و حمایت از گروه‌های تروریستی، اصلاح کند.

در نهایت امروز مجلس نظام در آخرین مرحله FATF تصویب لایحه CFT را به انجام رساند.

حال باید منتظر پیامدهای شدید این تصمیم برای نظام حاکم باشیم. به قول نعمتی (عضو مجلس نظام) «چرا باید از ترس مرگ بعدی امروز با تصویب این لایحه خودکشی کنیم؟»

بهرحال با تصویب لایحه CFT روزهای سختی برای حکومت در پیش است.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajanc