رژه قدرت در پانزدهمین روز اعتصاب کامیونداران با شرف ایران

45

پانزدهمین روز اعتصاب کامیونداران و شکست ترفند های حکومتی …اعتصاب کامیونداران به ۳۱۰شهر رسید .

روز شنبه چهاردهم مهر ماه، اعتصاب کامیون‌داران زحمتکش پانزدهمین روز خود را سپری کرد.‌ خبرها حاکی از ادامه اعتصاب در اغلب شهرهای میهن است. این اعتصاب یکپارچه که با مقاومت و ایستادگی کامیون‌داران پیش می‌رود از جمله در شهرهای اصفهان، نجف آباد، شهرضا، میانه، بوشهر، تهران، شهرکرد،‌ بروجن، قوچان، اهواز، سوسنگرد، بندر موسوم به امام، کلاته، شیراز، اقلید، زرقان و یزد ادامه یافته است.

یکی از خانمهای راننده کامیون به جمع اعتصابیون پیوسته و طی پیامی از رانندگان خواست که حلقه اتحاد را نشکنند تا خواسته‌شان محقق شود.

در نجف آباد رانندگان اعتصابی قصد داشتند رژه بروند که نیروی سرکوبگر انتظامی مانع شده و اقدام به بستن جاده کرد .

به دلیل اعتصاب سراسری کامیونداران در انبار صنایع فولاد اهواز، بارها روی زمین مانده و امکان حمل و نقل وجود ندارد.

در یک ترفند ذلیلانه، روز جمعه ۱۳ مهر در بندرعباس رژیم برای درهم شکستن اعتصاب کامیونداران دست به یک تلاش مذبوحانه زد. بدین منظور ۲۰ مأمور و مزدور لباس شخصی را به پایانه برد نا نشان دهد که اعتصاب شکسته و آنها را به جای رانندگان نشان داد.

جمعه شب مجددا همین ۲۰ نفر را به پایانه بندرعباس برد تا جلوی باجه ایستاده و فیلم گرفته و پخش کنند تا نشان بدهند که اعتصاب کامیونداران تمام شده است.

اما این ترفند با هوشیاری و سرعت عمل کامیونداران اعتصابی روبرو شد و آنان بلافاصله بعد از رفتن ماموران رژیم، از پایانه فیلم تهیه کرده و نشان دادند که هیچ خبری از شکستن اعتصاب نیست و کامیونداران همچنان در اعتصاب هستند.

تصاویر بیشتر در تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy