بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در اوین و رجایی‌شهر، محکومیت اعدام

44
بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در اوین و رجایی‌شهر، محکومیت اعدام
بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در اوین و رجایی‌شهر، محکومیت اعدام

جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در اوین و رجایی‌شهر با انتشار یک بیانیه بر حق حیات و محکومیت اعدام تأکید کردند

متن بیانیه

حیات ابتدایی‌ترین حق آدمی است و کشتن نقص آشکار این حق است.

نقص این حق بنیادین، آن‌گاه وحشتناک و ویران کننده‌ی جامعه می‌شود که به طور سیستماتیک توسط نهاد قضایی و تحت عنوان اعدام انجام گیرد. و تأسف بار آن‌که به نام خدا که افریدگار و هستی بخش است، جانی که بخشیده را می‌گیرند.

ما امضا کنندگان این بیانیه در راستای دفاع از منشور حقوق بشر، ضمن تأیید کلیه مفاد این منشور، از آن‌جا که اعدام را در جهت رشد معنویت و اصول انسانی مفید و موثر ندانسته و این عمل تا کنون صرفا باعث گسترش خشونت گردیده است به آن «نه به اعدام» می‌گوییم.

امضا کنندگلت بیانیه محکومیت اعدام

۱- حمیدرضا امینی

۲- علیرضا توکلی

۳- محمد مهاجر

۴- مطلب احمدیان

۵- محمدمهدی زمان زاده

۶- مهران زهرا کار

۷- ناصر فهیمی

۸- بهفر لاله زاری

۹- سام نصیری مقدم

۱۰- مهدی ملکی

۱۱- محمدعلی طاهری

۱۲- شاهین آزاد

۱۳- آرش صادقی

۱۴- سعید شیرزاد

۱۵- سهیل عربی

۱۶- آتنا دائمی

۱۷- گلرخ ایرایی

۱۸- نرگس محمدی

۱۹- نسرین ستوده

۲۰- سعید نوروزی

۲۱- سعید ملک پور

۲۲- ناصر نبرد گل تپه

زندانیان سیاسی بند ۸ اوین و زندان رجایی شهر؛ تاریخ ۱۴ مهرماه ۹۷

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy