سخنرانی صریح علی خامنه‌ای در استادیوم آزادی هیچ راه حلی نداریم

279
سخنرانی صریح علی خامنه‌ای در استادیوم آزادی هیچ راه حلی نداریم
سخنرانی صریح علی خامنه‌ای در استادیوم آزادی هیچ راه حلی نداریم

امروزهرکس از کرج خواست به تهران بیاد یکساعت تو صف اتوبوس ایستاد چون ۲۵۰اتوبوس را از بسیجی پر کرده و به استادیوم آزادی برده بودند.

فقط از کرج آمار جاهای دیگر را بسیج کنندگان بهتر میدانند.

ضرورت این سخنرانی چه بود که ابتدا تا انتهای آن به نداشتن بن بست و قسم و آیه بسته میشود.

انتظار البته این بود که پس از مدتها سکوت و در شرایطی که بحران قیام، فروپاشی اقتصادی، بازگشت تحریمها، انزوای جهانی و رو شدن دست تروریستها در فرانسه و جنگ جناحی و دعواهای دخل مجلس و ضربات ناشی از اعتصاب سراسری رانندگان و اعتراضات و قیام  یک راه حلی از جانب رهبر در بیاید که مردم را به آرامش برساند!

بسیجی‌هایی، که از گوشه و کنار کشور در استادیوم آزادی گرد آمده بودند، چشم به دهان خامنه‌ای دوختند که چه «راه‌حلی» ارائه می کند؟

اما او هیچ راه حلی نداشت او گفت: «به دلیل تهدید آمریکا و مصائب اقتصادی در شرایط حساسی قرار داریم!» و ادامه داد «ما فشار اقتصادی داریم، اما بن بست نداریم…عیب واقعی بن‌بست است که بحمدالله نداریم. ما بن‌بست نداریم!»

بسیجی گیج مانده بود که  اگر نظام بن‌بست ندارد،‌ چه نیازی هست که عمام خامنه‌ای در یک سخنرانی کوتاه چندبار از واژه «بن‌بست» استفاده کند؟ چرا باید قسم و آیه بخورد که به‌خدا «بن‌بست نداریم؟! الحمدالله بن‌بست نداریم!؟»

راه حل چیست

آیا همین قسم و آیه خوردن  نشان بن بست نیست و اگر بن بست نیست چرا راه حل آن را نمیگوید

-چرا نمی‌گوید راه حل دلار ۱۸-۱۹هزار تومانی چیست؟

-چرا برای گرانی،‌ تورم، بیکاری راه‌حل نمی‌دهد؟

-چرا راه‌حل نظام در برابر بازگشت «مرگبارترین تحریمهای تاریخ» را نشان نمی‌دهد؟

-چرا نمی‌گوید نظام در برابر FATF چه کند؟

-چرا شیوه جایگزینی موج خروج شرکتها از ایران را ارائه نمی‌کند؟ و…

پاسخ روشن است!‌ راه‌حلی نیست. خامنه‌ای خود در گرداب بزرگترین بحران، یعنی «بحران بی‌راه‌حلی» دست و پا می‌زند.

از سوی دیگر دشمنی هم هست که اجازه نفس تازه کردن به این نظام پیر و از نفس افتاده را نمی‌دهد.

همان که خامنه‌ای لحظاتی پیش گفت: «دشمن می‌خواهد به این نتیجه برساند که راه حلی وجود ندارد، مگر تسلیم شدن!»

البته خامنه‌ای می‌دانست که این وضعیت از چشم بسیجی‌ها هم ناپیدا نیست و حرفهایش حتی برای آنان هم دیگر خریدار ندارد.

برای همین با التماس و قسم و آیه گفت: باور کنید «حرفهایم رجزخوانی و شعار محض نیست!!»

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy