اتحادیه حمل‌‌ و نقل آمریکا و کانادا از کامیونداران ایران حمایت کردند

32
اتحادیه حمل‌‌ و نقل آمریکا و کانادا از کامیونداران ایران حمایت کردند
اتحادیه حمل‌‌ و نقل آمریکا و کانادا از کامیونداران ایران حمایت کردند

کامیونداران ایران با ادامه اعتصاب خود در سومین دوره در عرض یکسال با حمایتهای بین المللی روبرو شده اند در تازه ترین حمایتها اتحادیه حمل‌‌ و نقل آمریکا و کانادا طی اطلاعیه‌یی از اعتصاب کامیون‌داران ایران حمایت کردند.

 یک میلیون و ۴۰۰هزار عضو اتحادیه حمل‌‌ و نقل آمریکا و کانادا «نگرانی خود را از شرایط کامیون‌داران» در ایران اعلام کرندد.

این اتحادیه خودداری رژیم ایران از به‌رسمیت شناختن اتحادیه‌های صنفی کامیون‌داران ایران را محکوم کرد.

همبستگی با اعتصاب کامیونداران ایران

اتحادیه حمل‌‌ و نقل آمریکا با اشاره به‌وقوع اعتصاب کامیون‌داران «در بیش از ۲۹۰شهر و ۳۱استان ایران»، همبستگی خود را با آنان ابراز داشت و از رژیم ایران خواست تا مطالبات صنفی کامیون‌داران را تحقق ببخشد و حقوق بین‌المللی آنان در زمینه تجمع، آزادی بیان و تشکل‌یابی به‌رسمیت بشناسد.

اعتصاب مردادماه کامیون‌داران ایران نیز، از پشتیبانی کنفدراسیون عمومی کار،‌ از اتحادیه‌های بزرگ کارگری ایتالیا، و جبهه مبارزه نه به ریاضت اقتصادی در این کشور برخوردار شده بود.

پیش از آنهم فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل‌‌ و نقل از کامیونداران حمایت کرده بود

فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل‌‌ و نقل (ITF) با صدور بیانیه‌یی از اعتصاب رانندگان زحمتکش کامیون در ایران حمایت کرد. در بیانیه‌این فدراسیون آمده است:

فدراسیون کارگران حمل‌‌ و نقل بین‌المللی نگرانی خود را نسبت به واکنش حکومت ایران به آخرین اقدام صنفی توسط رانندگان کامیون، که در هفته دوم خود است، ابراز می‌کند. ITF به‌شدت نگران دستگیری رانندگان است و این در حالی است که سخنگوی دستگاه قضایی رژیم ایران، آنها را به “مجازات سنگین” تهدید کرده و دادستان کل این رژیم، رانندگان را به مجازات اعدام تهدید کرده است

این بیانیه می‌افزاید: نوئل کورد، رئیس بخش حمل‌‌ و نقل جاده‌ای فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل، تأکید می‌کند: این فدراسیون در مورد وضعیت رانندگان اعتصابی بسیار نگران است. بگذارید روشن شود که اتحادیه‌های ITF در سراسر جهان همبستگی خود را اعلام می‌کنند و در کنار رانندگان ایرانی برای مبارزه آنها در به دست آوردن حقوق‌شان ایستاده‌اند.

حمایت داخلی از اعتصاب کامیونداران

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، جمعی از فعالان صنفی معلمان ایران و کمیته همآهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری ضمن حمایت از اعتصاب رانندگان کامیون اعلام کردند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy