آرش آمرزش پسر۵ساله نابغه ایرانی با ژنی همسان انیشتین اهل کاشان است

191
آرش آمرزش پسر5ساله نابغه ایرانی با ژنی همسان انیشتین اهل کاشان است
آرش آمرزش پسر5ساله نابغه ایرانی با ژنی همسان انیشتین اهل کاشان است

آرش آمرزش کودک ۵ ساله ایرانی اهل شهر “کاشان” است، او آرش به طور همزمان در حال خواندن ۱۸ زبان است.

در ایرن گویا برای کسی مهم نیست که آرش این مقدار هوش و نبوغ دارد.

از برخی مدارس ژاپن و هلند برای ما ایمیل زدند و گفتند که آرش را اینجا بیاورید.

کارشناس‌های آموزش و پرورش گفتند هر چه سریعتر از ایران بروید.

از آموزش و پرورش به من گفتند حتی اگر انیشتین هم باشد باید از کلاس اول شروع کند

به گزارش اسپوتنیک، آرش آمرزش در حال حاضر می تواند به زبان های فارسی و انگلیسی و عربی به صورت کاملا مسلط بخواند و بنویسد. این کودک شیرین، همچنین فیزیک و شیمی می داند.

جدول مندلیف را کاملا حفظ است و عناصر آن را می شناسد. بسیاری از فرمول های فیزیک را درک کرده و از بر است.

باورکردنی نیست که این کودک ۵ ساله ایرانی، مفاهیم پایه ریاضی را کاملا می داند و فهم مناسبی از تقسیم و ضرب و جذر اعداد دارد. او براحتی قادر به انجام محاسبات ریاضی است.

پدر این کودک نابغه ایرانی در مصاحبه ای با گزارشگر اسپوتنیک، جزئیات جالبی از زندگی او را به تصویر می کشد.

رکنا: داود آمرزش پدر این کودک نابغه ایرانی اظهار داشت: آرش در سن دو سالگی کاملا می‌توانست مانند یک کودک هفت ساله که اول ابتدایی خود را تمام کرده بخواند و بنویسد.

آرش آمرزش در حال حاضر می‌تواند به زبان‌های فارسی و انگلیسی و عربی بخواند و بنویسد. این کودک شیرین همچنین فیزیک و شیمی می‌داند. جدول مندلیف را کاملا حفظ است و عناصر آن را می‌شناسد.

بسیاری از فرمول‌های فیزیک را درک کرده و حفظ است. باورکردنی نیست که این کودک ۵ ساله ایرانی، مفاهیم پایه ریاضی را کاملا می‌داند و فهم مناسبی از تقسیم و ضرب و جذر اعداد دارد او براحتی قادر به انجام محاسبات ریاضی است.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy