حبس و تبعید اجباری در برازجان به دلیل پیام مقاومت سهیل عربی به مردم
حبس و تبعید اجباری در برازجان به دلیل پیام مقاومت سهیل عربی به مردم

قضاییه جنایتکار بهر ترتیب میخواهد سهیل عربی را از سر راه بردارد. سه سال حبس تعزیری تبعید و اقامت اجباری در برازجان برای زندانی سیاسی سهیل عربی

زندانی سیاسی سهیل عربی؛ با حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده رییس این شعبه، مجددا به جمعا ۳ سال حبس تعزیری- تبعید و اقامت اجباری در برازجان محکوم شد.

این پرونده سازی روی دو اتهام ارتباط با رسانه های خارجی و دادن بیانیه به خارج از زندان و خط دادن به مردم برای تظاهرات و اعتراض (دی ۹۶) صورت گرفته است.

سهیل عربی زندانی سیاسی که هم اکنون در زندان تهران بزرگ محبوس است، پیش از این در تیر ماه ۹۷ نیز در پرونده سازی دیگری توسط قاضی مقیسه به ۶ سال زندان محکوم شده بود.

وکیل مدافع سهیل عربی در صفحه اینستاگرام خود با اعلام این خبر نوشت :

با مراجعه به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب رای صادره در خصوص پرونده موکلم را حضورا دریافت کردم.

وی نوشت:

در صفحات سفید تاریخ یکبار دیگر بنویسید

مبارزه درمان دردهاست

یکی برای همه؛ همه برای یکی

دستهای بزرگ خلق دربند است

گل سرخش را تنها نخواهد گذاشت

او را از پشت میله های زندان پس خواهد گرفت!

سهیل عربی که به اتهام نشر مطالب توهین آمیز در فضای مجازی علاوه بر توهین به مقام های سیاسی و دینی نظام ج.ا.ا و مقدسات به حبس طولانی مدت محکوم شده است.

او در طی محکومیت خود دوره های طولانی اعتصاب غذا تا حد مرگ را پشت سر گذاشته است. هم اکنون در بدترین وضعیت در زندان فشافویه نگهداری میشود. زندانبانان کمترین حقوق زندانی را از این زندانی مقاوم دریغ میکنند. اما او استوار از داخل زندان پیام مقاومت برای مردم میفرستد.

احکام صادر شده برای وی به دلیل آخرین فایل صوتی است که از وی در فضای اجتماعی پخش شده است.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy