اقدام هولناک سپاه آلوده کردن مشروبات الکلی برای انتقام از مشروبخواران

165
اقدام هولناک سپاه آلوده کردن مشروبات الکلی برای انتقام از مشروبخواران
اقدام هولناک سپاه آلوده کردن مشروبات الکلی برای انتقام از مشروبخواران
روز هفتم مهر ۹۷ سرپرست سازمان اورژانس کشور گفت:
تعداد جانباختگان در اثر استفاده از مشروبات الکلی تقلبی در استانهای البرز، خراسان شمالی، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان از اول تا هفتم مهر شب گذشته به ۳۰۲ نفر رسیده است.
تعداد فوتی ها و مرگ مغزی ۲۷ نفر است که به تفکیک استان‌های هرمزگان ۱۶ نفر ،خراسان شمالی ۴ نفر ،البرز ۴ نفر ،کهگیلویه و بویراحمد ۳ نفر را شامل می‌شود.
در حال حاضر ٢٢٩ نفر بستری هستند و ١۵نفر از این تعداد نیز در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان هستند. ۴۶ نفر نیز درمان ترخیص شده‌اند.
خبر استفاده از مشروبات الکلی تقلبی و کشته شدن هموطنان هر سال اتقاف می افتد و موضوع قابل توجه اینکه همزمان در چند استان این اتفاق روی میدهد. هر بار خبرگزاری های حکومتی مینویسند که مشروب دست ساز باعث مسمومیت ده ها و یا صدها نفر در استانهای مختلف شده اند.

علت این مسمومیت ها چیست؟

اگر به خبرهای قدیمی در اینترنت و رسانه های مختلف توجه کنید خیلی زود متوجه می شوید، هر بار که خبر از مسمومیت با مشروبات الکلی گزارش شده، این مسمومیت ها در استانهای مختلف همزمان بوقوع پیوسته اند.
یکی از جدا شدگان بسیج میگوید: واقعیت این است که هر ساله محموله هایی از مشروبات الکلی بدست سربازان گمراه امام زمان و نیروهای امنیتی سپاه به سمومی اغشته بفروش می رسند.
آنها میخواهند بدینصورت از مردمی که مشروبات الکلی استفاده می کنند انتقام بگیرند و آنها را استعمال مشروبات الکلی بترسانند.
چون میگویند دیگر شلاق زدن در ملا عام هم فایده و بیننده ندارد و همه کسانی که برای این مراسم شلاق زنی آورده میشوند خانواده های عوامل حکومت هستند که برای خودشان سوت هم میزنند و از شلاق خوردن مردم خوشحالی میکنند.
 وزارت‌بهداشت و پلیس  با اینکه اعلام میکنند که تعدادی را بازداشت کرده اند اما روشن نمیکنند! آیا همان مشروب مسموم تولید بندرعباس، از بندرعباس به کرج و  خراسان هم رفته و همزمان در کرج و شیروان و بجنورد نوشیده‌شده یا مشروبات الکلی مسموم جداگانه در چند شهر به صورت همزمان تولید شده است.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy